ZNISZCZENIE NEFILIMÓW

    OPIS UPADKU ANIOŁÓW, którzy z pozycji synów Bożych stali się demonami, pomaga nam zrozumieć, dlaczego Bóg zesłał potop, który zgładził wszystkich ludzi, z wyjątkiem Noego i jego rodziny. Dostrzegamy, że od samego początku Bóg zamierzał utrzymywać kontakt tylko z Adamem i jego rodziną. Olbrzymi synowie upadłych aniołów (Nefilimowie) zostali powołani do życia niezgodnie z Boską wolą; stąd, właściwie nie mieli racji bytu. Nigdy nie mieli oni prawa do życia, nie będą też mogli zmartwychwstać. Z drugiej strony, całe potomstwo Adama odkupione przez śmierć Jezusa, z pewnością będzie przywrócone do życia, z pełną sposobnością otrzymania życia wiecznego (zobacz Sz.B. nr 230).

    Po potopie źli aniołowie zdematerializowali się - powrócili do stanu duchowego. Święty Piotr i święty Juda ujawniają karę, jaka została na nich nałożona. "Tych aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje [duchowy stan], Bóg skrępował więzami [ograniczeniami] ciemności aż do sądu dnia wielkiego" - Judy 6; 2 Piotra 2:4, KJV.

    Wolność upadłych aniołów - demonów - została ograniczona. Nie mogą posługiwać się swymi oszustwami w świetle dnia - są niezdolni do materializowania się tak, jak wcześniej. Zauważmy jednak, że to ograniczenie znaczy, że gdy nadejdzie ten "wielki dzień gniewu", upadłym aniołom będzie dozwolone materializowanie się i staną się potężnymi uczestnikami tej walki. Inne wersety wskazują, że ci upadli aniołowie będą mieć dużo do zrobienia w tym wielkim "czasie ucisku", którym zakończy się ten wiek i w którym zostanie zainaugurowane Mesjańskie Królestwo.

    Upadli aniołowie zostali uwięzieni w Tartarus - w naszej ziemskiej atmosferze. Szatan, cherubin wyższej rangi, jest określany księciem demonów. Oni nie znajdują się w jakimś odległym miejscu, podsycając płomienie, lecz trzymani są tak blisko ludzi, jak to możliwe. Ponieważ nie pozwolono im materializować się, próbują nawiedzać i opętywać przez jasnowidztwo i jasno słyszenie. Ludzie wyrażaliby oburzenie wobec takich zjawisk, gdyby znali ich prawdziwy charakter. Demony podają się za zmarłych i przez media spirytystyczne komunikują się z ludźmi (na życzenie wysyłamy ulotkę "Co to jest piekło").

 

Pytania do lekcji 17

1. Jaka jest różnica pomiędzy aniołem a demonem?

2. Dlaczego Bóg spowodował potop?

3. Kim byli Nefilimowie? Co stało się z nimi?

4. Czy oni mieli prawo do życia i czy będą mieć zmartwychwstanie? Akapit 1.

5. Co oznacza materializacja i dematerializacja?

6. Jaki będzie ostateczny los demonów? Akapit 2.

7. Czy oni cieszą się poprzednią wolnością?

8. Czy oni będą mieć coś do zrobienia w czasie ucisku? Akapit 3.

9. Gdzie oni przebywają?

10. Kto jest ich przywódcą? Jak się nazywa?

11. Co jest ich główną rozrywką?

12. Jak nazywają się pośrednicy pomiędzy upadłymi aniołami a ludźmi?

13. Jaka powinna być postawa ludzi wobec demonów? Akapit 4.

SB ’09,79.

Wróć do Archiwum