RADOŚĆ DLA ŚWIATA

Radość dla świata! Pan przychodzi!
Radujcie się aniołowie i ludzie!
Wnet jubileusz się rozpocznie;
Chwalcie Boga sercem i głosem!

Cała natura niech głosem opowiada
Chwałę naszego Króla!
Niech wiatry i wody, i pioruny
Swym brzmie niem hołd Ci zanoszą.

Tobie słońce świeci, do Ciebie kwiat się śmieje
I szumią łany zbóż,
Tobie szemrzący wietrzyk i strumień
Szeptają cichą pieśń.

I wszystko, co tchnienie wydaje
Niech melodyjną wzniesie pieśń;
Niech drzewa rękoma klaszczą wielkimi
I z chwałą kołyszą się dokoła.

Niech melodyjny koncert brzmi
Nad równinami i gór szczytami,
Niech ziemi i nieba melodie
W radosnym łączą się refrenie.

Radość dla świata! Pan przychodzi!
Wszystkie języki chwałę niech wydają;
W harmonii najwyższej, najczystszej,
Niech głoszą radość, co z serca płynie.

Wróć do Archiwum