TĘCZA JAKO GWARANCJA

    GDY NOE i jego rodzina wyszli z Arki, wyrazili uznanie dla Boga składając Mu ofiarę, a Bóg przyrzekł przez tęczę, jako znak, że nigdy więcej nie zniszczy ludzkości wodami potopu. Nigdy przedtem nie widziano tęczy, a to z powodu, który jest podany w Biblii, że nigdy przedtem nie było deszczu. Ponadto promienie słoneczne nie dochodziły bezpośrednio do ziemi, lecz jedynie przez powłokę wodną, co powodowało taki sam efekt, jak w cieplarni.

    Usunięcie powłoki wodnej spowodowało wiele zmian. Pojawiły się deszcze, powodzie, burze, tornada, ekstremalne upały i mrozy. Takie zjawiska były niemożliwe pod osłoną powłoki wodnej. Upojenie się Noego też było skutkiem tych zmian. Sok z winogron przedtem nie fermentował. Dlatego Noe nie mógł znać efektu upojenia.

    Wraz z opadnięciem powłoki wodnej nastały nadzwyczajne upały w strefie tropikalnej i ekstremalnie niskie temperatury na obszarach polarnych, zanim nie złagodziły ich prądy oceaniczne.

    Zmiany musiały być niemal natychmiastowe. Mamy tego dowody. Na północy Syberii znaleziono zamarzniętą w lodzie antylopę, która w żołądku miała zieloną trawę, co dowodzi, że śmierć nastąpiła nagle w czasie jedzenia. Znaleziono też mastodonta zamrożonego w lodzie, z pokarmem pomiędzy zębami. To pokazuje, że kiedyś na biegunach był taki klimat jak w strefie umiarkowanej i że w jednej chwili nastąpiła taka zmiana, jaka mogła powstać tylko przez przerwanie się powłoki wodnej. Wielkie lodowce i grube warstwy lodu w regionach Arktyki, tak nagle utworzone, istnieją już przez wieki. Nie cała woda zamieniła się w lód, ale jak ogromna fala pływowa niosła wielkie lodowce i głazy przez kontynent Północnej Ameryki i północno-zachodniej Europy, czego naukowcy zauważyli wyraźne ślady. Lodowce przecięły wzgórza z taką siłą, że pozostawiły ślady na zawsze. Prądy równikowe, prąd zatokowy i japoński roztopiły dotychczas znaczną ilość podbiegunowych zasobów lodu.

 

Pytania do lekcji 19

1. Dlaczego Bóg dał tęczę?

2. Co to jest przymierze? zob. Słownik.

3. Wymień niektóre inne obietnice przymierza. zob. E 15, str.667-736.

4. Dlaczego przed potopem nie było tęczy? Akapit 1

5. Jakie zmiany nastąpiły na ziemi po opadnięciu na ziemię powłoki wodnej?

6. Jakie doświadczenie pokazało Noemu, że nastąpiła zmiana na ziemi? Akapit 2

7. Jaka jest przyczyna naszych stref polarnych i tropikalnych? Akapit 3

8. Czy zmiana była stopniowa, czy natychmiastowa? Udowodnij to. Akapit 4

9. Jak utworzyły się lodowce?

10. Jaki skutek one spowodowały na ziemi pod względem geograficznym?

11. Co spowodowało topnienie lodowców?

12. Biblia wydaje się wskazywać, że klimat w strefie równikowej stanie się ostatecznie bardziej umiarkowany. Jakie rozumowanie należy tu zastosować?

SB ’10,15.

Wróć do Archiwum