Rocznik 2010 (numery 233-238)

Sztandar Biblijny numer 233Nr: 233 – Styczeń-Luty 2010 | Pobierz PDF


Motto na rok 2010 – str. 2 | Treść artykułu
„Pamiętaj o Stworzycielu swoim teraz, w dniach młodości twojej, zanim nastaną złe dni i nadejdą lata, o których powiesz: Nie podobają mi się” Kazn. Sal. 12:1.

Wielkie odstępstwo – str. 4 | Treść artykułu
Biblijne pomoce w naszych czasach są tak liczne i dostępne, a słowa oryginalnego tekstu Pisma Świętego przetłumaczone jako piekło są tak jasno wykazane w tych pomocach, że nie ma powodów, by uczciwy badacz Boskiego Słowa nie dostrzegał wyraźnie, co Biblia uczy na ten temat.

Mesjasz – Sługa Boży – str. 11 | Treść artykułu
Kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego nr 232.

Tęcza jako gwarancja – str. 15 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam tęczę, którą Bóg pokazał Noemu jako potwierdzenie Swojej obietnicy, że potop się nie powtórzy.

Amen – str. 16 | Treść artykułu
Wiersze Brzasku nr 67 (Manna na dzień 28 marca)

Pamiątka Śmierci Jezusa Chrystusa – str. 16 | Treść artykułu 
Informacja o dacie Pamiątki w 2010 roku

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 234Nr: 234 – Marzec-Kwiecień 2010 | Pobierz PDF


Dałem wam przykład – str. 18 | Treść artykułu
Wielki przykład służenia innym, dany przez naszego Pana w umyciu nóg swoim uczniom.

Konflikt w Megiddo – str. 21 | Treść artykułu
Wielka antytypiczna walka Armageddonu – której podmuch czujemy na sobie – może szybko wstrząsnąć chwiejnymi obecnie finansami w społeczeństwie świata.

Czas ucisku Jakuba – str. 24 | Treść artykułu
Określenie „ucisk Jakuba” tylko jeden raz występuje w Biblii, choć ten szczególny ucisk, który przyjdzie na cielesny Izrael pod koniec Wieku Ewangelii, jest wzmiankowany i opisywany w innych połączeniach.

Boskie słowo i droga – str. 28 | Treść artykułu
We wszystkich drogach twoich znaj Go, a On prostować będzie ścieżki twoje.

Pytania i odpowiedzi – str. 30 | Treść artykułu

  • Jakiego rodzaju oczy ujrzą Jezusa w Jego wtórym adwencie?

Półbogowie Grecji i Egiptu – str. 31 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam sposób powstania mitologicznych bogów i półbogów.

Chrystus – wszystko we wszystkim – str. 32 | Treść artykułu
Wiersze Brzasku, Manna na 29 marca

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 235Nr: 235 – Maj-Czerwiec 2010 | Pobierz PDF


Czas pierwszego adwentu Jezusa – str. 34 | Treść artykułu
Jak rozumieć proroctwo Daniela 9:24-27 o siedemdziesięciu tygodniach?

Nadciągająca burza – str. 38 | Treść artykułu
Wiersz

Ewangelia – tylko dla grzeszników – str. 38 | Treść artykułu
Każdy musi uznać, że sam jest grzesznikiem znajdującym się pod Boskim wyrokiem i potrzebuje przebaczenia, zanim może przyjść do społeczności z Bogiem lub stać się uczestnikiem Boskiej drogi do życia wiecznego.

Gedeon – str. 41 | Treść artykułu
Cenne lekcje płynące z życia Gedeona są pouczające dla chrześcijan.

Walka przeciw Bogu – str. 43 | Treść artykułu
Jak zachował się Gamaliel przed radą Sanhedrynu, który zamierzał surowo postąpić z pierwszymi uczniami?

Pytania i odpowiedzi – str. 44 | Treść artykułu

  • Dlaczego papież ma tak wielu zwolenników; jak ludzie mogą to tolerować?

Adam (Mena) był pierwszym faraonem – str. 47 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam pierwszego faraona, którym był pierwszy Adam.

Cichy hymn wieczoru – str. 48 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 236Nr: 236 – Lipiec-Sierpień 2010 | Pobierz PDF


Rozważny człowiek – str. 50 | Treść artykułu
Niech nikt nie myśli, że można będzie uciec przed trudnościami i udrękami czasu wielkiego ucisku, którego cienie obecnie przesłaniają ziemię. Najwięcej i najlepsze, na co możemy liczyć w tym względzie, to złagodzenie warunków ucisku przez przejawianie mądrości pochodzącej z góry.

Pan zabezpieczy – str. 52 | Treść artykułu
Wiersz

Bądźcie jednomyślni – str. 52 | Treść artykułu
Sekciarski duch dokonał rozerwania Słowa Bożego. Jedność Ciała Chrystusowego powinna być zachowana przez Ducha Chrystusowego.

Dzień małych rzeczy – str. 54 | Treść artykułu
Nie zniechęcajmy się brakiem posłuchu dla prawdy Słowa Bożego, i nie pozwalajmy by cenne sposobności służby dla Boga i Jego ludu wymykały się z naszych rąk.

Zewnętrzna ciemność – str. 55 | Treść artykułu
W Piśmie Świętym „zewnętrzna ciemność”, ciemność tego świata, jest często wzmiankowana w kontraście do wewnętrznego światła, światła Prawdy, objawionego przez Boga.

Pytania i odpowiedzi – str. 58 | Treść artykułu

  • Proszę o wyjaśnienie Ew. Łukasza 21:11.

Wieża Babel – str. 63 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię budowy wieży Babel.

Tysiąc lat! Nadchodzi ziemska chwała! – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 237Nr: 237 – Wrzesień-Październik 2010 | Pobierz PDF


Umarli oczekują zmartwychwstania – str. 66 | Treść artykułu
Błąd zakładający, że ludzie, którzy umarli, są żywi, leży u podstaw prawie każdego teologicznego błędu na całym świecie. Wielu popełniło ten błąd przyjmując domysły pogańskiego filozofa Platona, zamiast świadectw Słowa Bożego. Możemy usunąć trudności i teologiczne zagmatwania wracając do Słowa Bożego.

Jaki umrzesz? – str. 69 | Treść artykułu
Wiersz

Oczyszczenie Świątyni – str. 69 | Treść artykułu
Kiedy nastąpiło oczyszczenie świątyni prawdziwego Kościoła?

Prawda zraniona – str. 70 | Treść artykułu
W obecnym czasie Bóg pozwala, aby światło prawdy wspaniale oświetlało świat; to światło nie tylko przyświeca na ścieżce sprawiedliwych, prowadząc lud Boży aż do dnia doskonałego, lecz ono świeci także na ścieżce świata, otwierając jego oczy na ludzkie prawa i prerogatywy, wolność i przywileje, na które poprzednio był zaślepiony przez ignorancję i przesądy.

Czy niesiesz swój krzyż? – str. 74 | Treść artykułu
Podczas gdy niektórzy uznają krzyż po prostu jako symbol przydatny w przywodzeniu na myśl Pana, inni wiążą z nim większe znaczenie, a inni nawet rzeczywiście oddają mu cześć. W jaki sposób traktować ten symbol cierpienia Pana?

Z brzucha piekła wołałem – str. 75 | Treść artykułu
Przemyślenia o historii Jonasza.

Badaj i dostrzegaj – str. 78 | Treść artykułu
Pieśń 296 z angielskich Pieśni Brzasku Tysiąclecia.

Abraham przyjacielem Boga – str. 79 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam osobę Abrahama.

Czy spotkamy się po drugiej stronie rzeki? – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 238Nr: 238 – Listopad-Grudzień 2010 | Pobierz PDF


Zbawiciel, który daje życie – str. 82 | Treść artykułu
Nasz temat jest bardzo interesujący, ponieważ wiąże się z narodzeniem Jezusa.

Tylko Jezus – str. 84 | Treść artykułu
Wiersz

Bądź zadowolony z tego, co masz – str. 84 | Treść artykułu
My bardziej dokładnie niż ci, którzy spoglądają na światowe możliwości, dostrzegamy, że niezadowolenie przenika całą strukturę społeczeństwa i sprawia, że ono jest niespokojne, szybko prowadząc do wielkiej katastrofy ucisku i anarchii, którą, jak wskazuje Pismo Święte, zakończy się obecny wiek.

Izrael i ucisk Jakuba – str. 91 | Treść artykułu
Przypomnijmy sobie historię Izraela i spójrzmy na proroctwa dotyczące tego narodu.

Droga święta – str. 94 | Treść artykułu
Droga święta odnosi się do symbolicznej drogi w zgodzie ze świętością, którą świat ludzkości będzie miał sposobność podróżowania, kiedy będą mu udzielone błogosławieństwa restytucji w Wieku Tysiąclecia.

Zniszczenie Sodomy – str. 95 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię zniszczenia Sodomitów.

Z anielskiego zbioru hymnów – str. 96 | Treść artykułu