Pamiątka Śmierci Jezusa Chrystusa – 28 marca.

Nów najbliższy wiosennego porównania dnia z nocą przypada w Jerozolimie 15 marca o godz. 23:23. Zatem 1 Nisan rozpocznie się 15 marca o godz. 18:00, a 14 Nisan rozpocznie się trzynaście dni później, czyli 28 marca o godz. 18:00.

Niech Pan błogosławi Swój poświęcony lud we właściwym przygotowaniu do uczczenia Jego oraz Jego wielkiej ofiary dla nas (1 Kor. 5:7,8)!

Wróć do Archiwum