Psalm 23

  1. Psalm Dawida. Pan jest pasterzem moim. Na niczym mi nie zbywa.
  2. Na zielonych pastwiskach położył mnie, Nad spokojne wody mnie prowadzi.
  3. Duszę moją posila, prowadzi mnie po ścieżkach prostych dla chwały swego imienia.
  4. A choćbym zeszedł w ciemną dolinę śmierci, Nie będę lękać się złego, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski i laska: one mnie będą wiodły.
  5. Ty stół biesiadny zastawiasz przede mną na przekór moim wrogom, głowę moją olejkiem namaszczasz, a mój kielich przelewa się.
  6. Szczęście i łaska podążają za mną po wszystkie dni mego życia. I zamieszkam w domu Pańskim na długie czasy.

(Tłumaczenie Czesława Miłosza)

Wróć do Archiwum