Rocznik 1985 (numery 011-016)

Sztandar Biblijny nr 011Nr: 011 – Luty 1985 | Pobierz PDF


Zgodność Biblii w sprawie życia, śmierci i przyszłości – str. 18 | Treść artykułu
Artykuł skupia się głównie na zagadnieniu natury człowieka i stanu śmierci. Wydaje się, że tym, którzy już od dzieciństwa wierzą, iż człowiek jest po śmierci świadomym duchem, bardzo trudno jest dostrzec piękno, rozumność, słuszność oraz biblijność nauki mówiącej, że człowiek jest istotą ludzką – nie mieszaniną natury ludzkiej i anielskiej – i że w związku z tym w stanie śmierci jest nieświadomy i pozostanie takim aż do zmartwychwstania.

Psalm 22 – str. 32 | Treść artykułu
Tłumaczenie Czesława Miłosza

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 012Nr: 012 – Kwiecień 1985 | Pobierz PDF


Wypełnienie się okupowej ofiary Jezusa – str. 50 | Treść artykułu
Wiele ludzkich teorii zaprzecza prawdziwej zbawczej wartość śmierci naszego Pana i oddaje Mu cześć twierdząc, że Jego praca dla ludzkości ograniczyła się do roli wielkiego Nauczyciela a w żadnym wypadku nie odnosiła się do Jego roli Odkupiciela.

„Otom jest żywy na wieki wieków” – str. 55 | Treść artykułu
Zmartwychwstanie Jezusa było konieczne by zakończyć wielkie dzieło zaplanowane przez Boga, przepowiedziane przez proroków i zagwarantowane Jego własną ofiarą, konieczne było też, aby Jego uczniowie otrzymali nie budzące wątpliwości dowody Jego zmartwychwstania, tak dla siebie samych jak i dla nas poprzez nich.

Czy zmartwychwstanie jest nieprawdopodobne? – str. 58 | Treść artykułu
Wielu wyznaniowych chrześcijan, uważa zmartwychwstanie za wysoce nieprawdopodobne, wysoce niewiarygodne lub wręcz niemożliwe. A przecież doktryna zmartwychwstania jest jedną z najważniejszych doktryn w Nowym Testamencie.

Naukowcy wykorzystują zjawisko zaćmienia księżyca oraz Biblię przy obliczaniu daty śmierci Jezusa – str. 59 | Treść artykułu

Dwa ważne pytania – str. 60 | Treść artykułu
Jezus życzył Sobie, by Jego uczniowie wiedzieli kim On jest. Dlatego zwrócił się do nich z pytaniem: „Kimże mię być powiadają?” Kim jest Jezus?

Wielka Piramida – str. 62 | Treść artykułu

Psalm 23 – str. 64 | Treść artykułu
Tłumaczenie Czesława Miłosza

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 013Nr: 013 – Czerwiec 1985 | Pobierz PDF


Wniebowzięcie – str. 82 | Treść artykułu
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania wtórym przyjściem Jezusa i Jego tysiącletnim panowaniem nad ziemią. Ten nagły wzrost zainteresowania wywołany został głównie znakami czasów, które dowodzą, iż żyjemy przy samym końcu wieku Ewangelii. Ogół chrześcijan wyznaje dwa rodzaje poglądów na temat wtórego przyjścia Jezusa, mianowicie: przedmillennizm i pomillennizm.

Historia o Marii Jones i Biblii – str. 90 | Treść artykułu
Pragniemy przedstawić interesującą i prawdziwą historię o Marii Jones i Biblii. Zdarzenie to dało impuls na przełomie XVIII i XIX wieku do powstania Towarzystw Biblijnych, które rozprowadziły miliony Biblii po całym świecie.

Zupełna Ewangelia – str. 93 | Treść artykułu

Złoczyńcy w raju – str. 94 | Treść artykułu

Psalm 7 – str. 96 | Treść artykułu
Tłumaczenie Czesława Miłosza.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 014Nr: 014 – Sierpień 1985 | Pobierz PDF


„Mów Panie, bo sługa Twój słucha” – str. 114 | Treść artykułu
Ten kto stale będzie pragnąć być nauczonym, przez Jehowę, musi kontynuować słuchanie Jego głosu, pozostając w uważnej i posłusznej postawie serca. Trudność u niektórych najwyraźniej polega na tym, że ich własne wole nie są zupełnie martwe – że ich poświęcenie nie jest kompletne.

„Strzeżcie się bałwanów” – str. 118 | Treść artykułu
Izraelici – którzy po doświadczeniu wielu manifestacji Boskiej łaski i mocy działających na ich korzyść przyszli do góry Synaj, zawarli przymierze z Jehową, w którym ich zobowiązania zostały krótko zsumowane w postaci dziesięciu przykazań – są w 2 Mojż. 32 pokazani jako bałwochwalcy gwałcący drugie przykazanie i ducha przykazania pierwszego. Ta historia jest cenną lekcją dla chrześcijan.

Lud Boży a środki masowego przekazu – str. 122 | Treść artykułu
Przy korzystaniu ze środków masowego przekazu powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem. Stale powinniśmy kontrolować swoje myśli, motywy, słowa i czyny.

Czystość serca podstawą oglądania Boga – str. 127 | Treść artykułu
Czystego serca są ci, którzy mają doskonałe pobudki, zamiary, wolę, uczciwe serce; ci, którzy z czystych pobudek starają się chwalić Boga.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 015Nr: 015 – Październik 1985 | Pobierz PDF


Nadzieja dla Adama i jego rodzaju – str. 146 | Treść artykułu
Wielka ofiara okupu na Kalwarii dostarczyła Adamowi i jego rodzajowi znajdującemu się jeszcze w jego biodrach jedną sposobność lub szansę życia. I ta szansa jest całkowicie wystarczająca.

Okup czy darowanie – co? – str. 148 | Treść artykułu
Nie dostrzeganie różnicy znaczeniowej między wyrazami okup i darowanie powodowało znaczne zamieszanie w rozważaniu tego przedmiotu. W tym artykule postaramy się wyjaśnić oba te terminy.

„Jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka” – str. 150 | Treść artykułu
Tylko jeden człowiek zgrzeszył, tylko jeden człowiek został skazany na śmierć i dlatego było potrzeba, aby tylko jeden człowiek Chrystus Jezus umarł w celu odkupienia i zupełnego wyzwolenia całej ludzkiej rodziny z śmierci.

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 152 | Treść artykułu

  • Dlaczego „Świadkowie Jehowy” zaprzeczają, że Chrystus umarł za Adama i złych ludzi z jego rodu?
  • Czy cena okupu była dana za Adama?
  • Jeśli Adam był na próbie i zawiódł, czy będzie miał drugą a jeśli tak, to po co? Dlaczego ma zmartwychwstać, jeśli zawiódł w pierwszej próbie?
  • Czy Pismo Święte naucza o uniwersalnym odkupieniu lub uniwersalnym zbawieniu, lub o tych dwóch doktrynach?

„Bramy piekielne nie przemogą” – str. 156 | Treść artykułu
Wielu było zakłopotanych tym, co nasz Pan Jezus chciał powiedzieć w Ewangelii Mateusza 16:18. Postarajmy się dobrze zrozumieć o co chodziło naszemu Panu.

Czystość serca podstawą oglądania Boga – str. 156 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu ze Sztandaru Biblijnego nr 14/1985.

Psalm 106 – str. 159 | Treść artykułu
Tłumaczenie Czesława Miłosza.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 016Nr: 016 – Grudzień 1985 | Pobierz PDF


Drugie piekło Biblii – str. 178 | Treść artykułu
Jezioro ogniste jest użyte w Biblii jako symbol śmierci drugiej. Sześć rzeczy będzie do niego wrzuconych. To właśnie dusza będzie zniszczona. W tym artykule rozpatrzymy dwanaście przypadków użycia słowa „gehenna” oraz wyjaśnimy przypowieść o owcach i kozłach. W Biblii jest także użyty przykład Sodomy i Gomory jako ilustracja drugiego piekła.