PSALM 7

 1. Skarga Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza Beniaminity.
 2. Panie, Boże mój, w Tobie szukam schronienia, wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i oswobodź mnie.
 3. Aby nie pożarł który duszy mojej jako lew, a nie byłoby, kto by mnie ocalił.
 4. Panie, Boże mój, jeżeli to uczyniłem, jeżeli jest na rękach moich nieprawość,
 5. Jeżeli odpłaciłem złem temu, kto ze mną zostawał w pokoju, choć oszczędziłem moich krzywdzicieli,
 6. Niech ściga wróg duszę moją, niech mnie dosięgnie i wdepcze w ziemię moje życie, a sławę moją w proch obali.

  Sela.
 7. Powstań, Panie, w gniewie Twoim, wystąp przeciw zaciekłości dręczycieli moich, czuwaj nade mną w sądzie, któryś postanowił.
 8. A zgromadzenie narodów Ciebie otoczy i Ty znowu nad nimi zasiądziesz na wysokości.
 9. Pan jest sędzią ludów, osądź mnie, Panie, wedle sprawiedliwości mojej i niewinności, która jest we mnie.
 10. Niech się skończy zło nieprawych, abyś umocnił sprawiedliwego, Ty, co badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy!
 11. Tarczą moją jest Bóg, który zbawia ludzi prawego serca.
 12. Bóg jest sędzia sprawiedliwy, Bóg gniewny każdego dnia.
 13. Jeżeli nie nawrócą z drogi, On miecz swój wyostrzy, łuk swój naciągnie i wymierzy w nich.
 14. I przygotuje dla nich narzędzia śmierci, Strzały swoje palącymi uczyni.
 15. Oto ten poczyna nieprawość i brzemienny jest zdradą, a rodzi kłamstwo.
 16. Dół wykopał i wydrążył go, ale wpadł do jamy, którą przygotował.
 17. Obróci się zdradliwość jego przeciw głowie jego i gwałt jego spadnie na jego ciemię.
 18. Dziękować będę Panu wedle Jego sprawiedliwości, pieśnią imię najwyższego Pana wychwalać.

(Tłumaczenie Czesława Miłosza)

Wróć do Archiwum