PSALM 106

 1. Alleluja. Dzięki czyńcie Panu, bo jest dobry, bo na wieki łaska Jego.
 2. Któż wysłowi potężne dzieła Pańskie i wszystkie Jemu należne pochwały wypowie?
 3. Szczęśliwi są zachowujący prawo, czyniący sprawiedliwość każdego czasu.
 4. Wspomnij na mnie, Panie, w życzliwości, jaką masz dla Twego ludu, nawiedź mnie w czas Twego zbawienia.
 5. Abym oglądał szczęście wybranych Twoich i radował się radością Twego narodu, i chlubił się wespół z dziedzictwem Twoim.
 6. Zgrzeszyliśmy razem z ojcami naszymi, nieprawieśmy postępowali, zło czynili.
 7. Ojcowie nasi w Egipcie nie baczyli na cuda Twoje, nie pamiętali o mnóstwie łask Twoich i oporni byli nad morzem, nad Morzem Czerwonym.
 8. Ale wybawił ich dla imienia swego, aby objawić swoją potęgę.
 9. Zgromił Morze Czerwone i wyschło, i przeprowadził ich przez głębiny jego jak przez pustynię.
 10. I zachował ich od ręki tego, który miał ich w nienawiści, wykupił ich z ręki wroga.
 11. Pokryły wody ich cięmiężycieli, ani jeden z nich nie pozostał.
 12. Więc uwierzyli słowom Jego, śpiewali Mu pieśni pochwalne.
 13. Ale szybko zapomnieli o dziełach Jego, nie czekali na Jego radę.
 14. I popadli w chciwość na pustyni, i kusili Boga na pustkowiu.
 15. I dał im czego żądali, ale zesłał na nich zarazę.
 16. Kiedy zazdrościć zaczęli Mojżeszowi w obozie i Aaronowi, świętemu Pańskiemu,
 17. Otworzyła się ziemia i pochłonęła Datana, i zamknęła się nad stronnictwem Abiramowym.
 18. I zapalił się ogień na ich zgromadzeniu, płomień spalił niegodziwych.
 19. Zrobili cielca pod górą Horeb i kłaniali się odlanemu posągowi.
 20. Zamienili Chwałę swoją na wyobrażenie wołu żywiącego się trawą.
 21. Zapomnieli Boga, swego wybawiciela, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie.
 22. I cuda zdziałał w ziemi Chama, straszne sprawy nad Morzem Czerwonym.
 23. Zamierzał tedy wytracić ich, gdyby Mojżesz, wybrany Jego, nie stanął u wyłomu przed Nim, aby odwieść Jego gniew od zniszczenia.
 24. I wzgardzili ziemią miłą, nie uwierzyli słowu Jego.
 25. I szemrali w namiotach swoich, nieposłuszni byli Panu.
 26. I podniósł na nich rękę swoją, aby ich powalić na pustyni.
 27. Aby rzucić ich potomstwo między narody i rozproszyć ich po krainach.
 28. I przywiązali się do Baal-Peora, i jedli ofiary składane bogom martwym.
 29. I wzbudzili gniew postępkami swoimi, i wszczęła się wśród nich zaraza.
 30. Aż powstał Pinchas i wyrok wykonał, i wstrzymana była zaraza.
 31. I poczytano mu to za czyn sprawiedliwy po wszystkie pokolenia i na zawsze.
 32. Znów rozgniewali Go u wód Meriba i zła doznał Mojżesz z ich przyczyny.
 33. Albowiem rozdrażnili ducha jego i nierozważnie mówił swoimi ustami.
 34. Nie wytracili ludów, które kazał im wytracić Pan.
 35. I zmieszali się z narodami, i nauczyli się ich obyczajów.
 36. I służyli ich posągom, i stały się one dla nich sidłem.
 37. Zabijali swoich synów i swoje córki na ofiarę złym duchom.
 38. I przelewali krew niewinną, krew swoich synów i swoich córek, które składali w ofierze bożkom Kanaanu. I skalana była ziemia ich krwią.
 39. Nieczyści byli w swoich obyczajach, wszeteczni byli w swoich czynach.
 40. I zapłonął gniew Pański na lud Jego i obrzydził sobie dziedzictwo swoje.
 41. I wydał ich w ręce narodów, i panowali nad nimi, którzy mieli ich w nienawiści.
 42. I uciskali ich wrogowie, poddani zostali ich władzy.
 43. Wiele razy ich ocalił, a oni drażnili Go swoimi zamysłami i marnieli przez swoją nieprawość.
 44. Ale wejrzał na ucisk ich, gdy usłyszał ich wołanie.
 45. Wspomniał dla dobra ich na swoje przymierze i ulitował się nad nimi w wielkim miłosierdziu swoim.
 46. I zjednał im zmiłowanie u wszystkich, którzy trzymali ich w niewoli.
 47. Wybaw nas, Panie, Boże nasz, i zgromadź nas z pośród narodów, abyśmy wysławiali Twoje święte imię i dumni byli chwały Twojej.
 48. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. I cały lud niech powie: Amen. Alleluja!

(Tłumaczenie Czesława Miłosza)

Wróć do Archiwum