ADAM (MENA) BYŁ PIERWSZYM FARAONEM

    TABLICA Z ABYDOS w pełni zgadza się z 1 Księgą Mojżeszową, a często potwierdzają ją także greccy i rzymscy historycy, Herodot i Maneton. Przedstawia ona Adama, jako pierwszego faraona, a Noego jako dwudziestego, zaś osiemnaście pokoleń między nimi z zadziwiającą dokładnością pokrywa się z opisem 1 Księgi Mojżeszowej. Żoną Meny była Szesz - po hebrajsku Isza - kobieta. Jej pierwszym synem był Faraon II - po grecku Teta-Khent - czyli winowajca; po hebrajsku Kanighi; po łacinie Athos; a po polsku Kain. Natomiast Abla ta sama tablica przedstawia jako tego, który się nie opierał.

    Tablica z Abydos wykazuje ten sam porządek, który zastosował Mojżesz (1 Moj. 4-6), najpierw opisując rodowód Kaina aż do Jabala, którym był Kakan. Najwidoczniej, od tego właśnie czasu bogowie i półbogowie zaczęli napełniać ziemię gwałtem. Lista Seti pomija ich imiona. Wszyscy półbogowie zostali zniszczeni w potopie. Następnym w kolejności jest Noe z tytułem królewskim. Ponieważ jednak nie pochodził on z rodziny Kaina, opis tablicy z Abydos wraca w tym miejscu do początku, wspomina Abla i Seta i wymienia potomków Seta dokładnie tak, jak jest podane w 1 Księdze Mojżeszowej (tyle że bez tytułów), aż do Noego. Wszyscy oni mają królewskie owale, ale bez podpisów. Począwszy od Noego (Norfu), Faraona XX, genealogia jest prowadzona przez jego syna Chama (Chamu Chufu). Inni synowie Noego słusznie zostali pominięci, ponieważ Sem i Jafet powędrowali do Azji i Europy, podczas gdy Cham udał się do Egiptu.

    Tym sposobem Biblia jest wspaniale potwierdzona przez te same źródła, o których kiedyś sądzono, że się jej sprzeciwiają.

    Mojżesz był wyuczony we wszelkiej mądrości Egipcjan. Poza tym, był on prorokiem Boga Jehowy, co poświadcza też Jezus. Chociaż Mojżesz żył dwa tysiące lat po Adamie, to jednak historia sięga aż do jego czasów, co widać na diagramie. Wyskalowane linie przedstawiają zachodzące na siebie okresy życia: Adama - 930 lat, Matuzalema - 969 lat, Sema - 600 lat, Izaaka - 180 lat, Lewiego 137 lat, Amrama 137 lat oraz Mojżesza 120 lat. Długości okresów, w których żyli oni równocześnie wynosiły odpowiednio 243 lata, 68, 50,4 0, 58 i 31 lat.

 

Pytania do lekcji 21

1. Kim byli Maneton i Herodot? Podaj krótki opis każdego z nich na podstawie encyklopedii.

2. Jak oni odnoszą się do tablicy z Abydos?

3. Skąd ta tablica wzięła swą nazwę? Zobacz hasło "Abydos" w encyklopedii.

4. Kto był pierwszym faraonem? Kto był dwudziestym?

5. Opowiedz, jak ta tablica opisuje Adama, Ewę i Kaina?

6. Jakimi imionami są oni nazwani? Akapit 1.

7. Jak ten zapis zgadza się z opisem Mojżesza w 1 Księdze Mojżeszowej?

8. Dlaczego bogowie i półbogowie zostali pominięci w tablicy, którą sporządził Seti?

9. Kto był następną postacią w tej tablicy i jak prowadzony jest jego rodowód?

10. Dlaczego dwóch synów Noego, Sem i Jafet, zostało pominiętych w tym zapisie?

11. Dlaczego badania tych tablic są dokonywane w łączności z analizą Biblii?

12. Ile lat po Adamie żył Mojżesz?

13. Ilu patriarchów było pomiędzy Adamem i Mojżeszem?

14. Wykaż, na podstawie wykresu u dołu pierwszej szpalty, w jaki sposób było możliwe, by Mojżesz zapisał poprawnie wydarzenia od czasów Adama. Akapit 3.

SB ’10, 47.

Wróć do Archiwum