PAN ZABEZPIECZY

Choć troski nękają i niebezpieczeństwa trwożą,
Choć wszyscy przyjaciele zawiodą, a wrogowie połączą się,
Jedna rzecz zapewnia nas, cokolwiek by się stało;
Obietnica zapewnia nas, że „Pan zabezpieczy”.
Kiedy szatan wydaje się stawać na naszej ścieżce,
I napawa nas strachem, zwyciężamy przez wiarę;
On nie może nam odebrać, choć często próbuje,
Pokrzepiającej serce obietnicy, że „Pan zabezpieczy”.
Kiedy życie szybko umyka, a śmierć nadchodzi,
Słowo Jego łaski nas pociesza;
Nie bojąc się ani wątpiąc, że Chrystus po naszej stronie,
Możemy umierać z uczuciem, że „Pan zabezpieczy”.

Wróć do Archiwum