DZIEŃ MAŁYCH RZECZY

"Nie pogardzajcie tymi małymi początkami, bo Pan raduje się widząc rozpoczęte dzieło" ZACHARIASZA 4:10 (TYNDALE).

    DOSTRZEGAJĄC powszechną opozycję do Prawdy biblijnej oraz niewielką liczbę tych, którzy mają uszy do słuchania jej i jeszcze mniej serc, które są jej posłuszne, jesteśmy bliscy zniechęcenia. Znajdujemy się w niebezpieczeństwie wzgardzenia udzielonymi przez Boga sposobnościami, jako "dniem małych rzeczy" i pozwalamy, by cenne sposobności służby dla Boga i Jego ludu wymykały się z naszych rąk. Do braci Pan kieruje posłannictwo mówiące: "Umacniajcie słabe ręce, a kolana zemdlałe posilajcie. Mówcie do zatrwożonych w sercu: Wzmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg Sam przyjdzie i zbawi was. Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą" (Izaj. 35:3-5).

    Pomyślmy o możliwościach pamiętając, że obecnie, tak jak za czasów Eliasza, są tysiące prawdziwych Izraelitów, którzy nie kłaniają się pogańskim błędom Baala. Lecz rozważmy możliwości, które są w zasięgu wielu czytelników Sztandaru Biblijnego. Coraz lepiej wykorzystujmy każdą sposobność, nie pozwalając, by dzień przeminął bez wydania szczególnego świadectwa dla Pana i Jego Prawdy czy to słowem, czy piórem. Powinniśmy modlić się i starać o więcej możliwości, a szczególnie o większą mądrość w dostrzeganiu i wykorzystywaniu naszych sposobności. Dopilnujmy wszyscy, aby na koniec naszej drogi Mistrz mógł o nas powiedzieć tak, jak powiedział o Marii: "Uczyniła, co mogła" (Mar. 14:8).

    Sposobności świadczenia o Prawdzie Boskiego Słowa innym wzrastają, ponieważ ludzie, jak nigdy dotąd, zadają pytania odnoszące się do warunków na ziemi. Oni dostrzegają niezadowolenie i degradację społeczeństwa, są świadkami upadku złego imperium szatana, lecz nie rozumieją, że to jest przyczyną całego ucisku i oczekują odpowiedzi na swe pytania.

    Każdy ma sposobność uzyskania Wykładów Pisma Świętego Pastora Russella za bardzo niską cenę i zaoferowania go sąsiadom i przyjaciołom lub dania im darmo jeśli nie są w stanie zapłacić, razem z bezpłatnymi traktatami wkładanymi do listów, rachunków, zostawianymi w poczekalni do lekarza itd.

    "Panie, pomnóż naszą wiarę!". Czy myślicie, że być może jesteśmy w dalszej części czasu "Żniwa"? Czy możliwe, że wszyscy niebiańscy wybrańcy zostali już zebrani? Jeśli tak myślicie, to powinniście sobie uświadomić, że dzieło "Żniwa" wciąż postępuje, a wy razem z Panem jesteście jego uczestnikami, w gromadzeniu pewnych wartościowych ziaren, jako pomocników Starożytnych Godnych w rządzeniu podczas ziemskiej fazy Królestwa (Żyd. 11:17,35). Nasz Pan Jezus, jako Główny Żeńca, jest w pełni zdolny, by użyć nas oraz błogosławić nas w Jego przyszłej służbie. Nie bądźmy zniechęceni przez chmury ucisku kłębiące się z każdej strony, lecz niech każdy z mocą czyni to, co jego ręce znajdą do zrobienia, oczyma wiary "patrząc na Jezusa", naszego Wodza (Żyd. 12:2). Nasze modlitwy powinny być zanoszone o wzrost wiary, gorliwości i determinacji w dążeniu do osiągnięcia Królestwa, jako prawdziwi żołnierze Jezusa Chrystusa. Naszym przywilejem w obecnym czasie jest pomaganie innym, by byli wierni w swym powołaniu oraz by stali się częścią obietnicy: "w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi" (1 Moj. 22:17,18; Joela 2:28).

SB ’10, 54; BS '10, 54.

Wróć do Archiwum