BADAJ I DOSTRZEGAJ

Bezkresne jest Boskie miłosierdzie,
Bezkresne niczym morze;
Życzliwa jest Jego sprawiedliwość,
Choć ciężkie bywają Jego sądy.
Badaj Biblię, badaj i dostrzegaj
Niezwykłej mądrości harmonię.
Nie ma miejsca, gdzie ziemskie smutki
Odczuwane są bardziej niż w niebie;
Nie ma miejsca, gdzie ziemskie upadki
Znajdują tak łagodny osąd.
Badaj Biblię, badaj i dostrzegaj;
Bóg w miłosierdziu sądzi ciebie.
Bo miłość Boga większa jest,
Niż człowieczego umysłu miara;
A serce Wiekuistego
Najwspanialsze ze wszystkich.
Badaj Biblię, badaj i dostrzegaj
Wielką Boską życzliwość dla ciebie.
Choć ludzie zawężają Jego miłość
Przez własne, błędne ograniczenia,
Wyolbrzymiając Jego zemstę,
Z żarliwością, która jest Jemu obca
Badaj Biblię, badaj i dostrzegaj
Boskiej sprawiedliwości wielkie prawo.
Jeśli nasza wiara prawdziwa jest i szczera,
Przyjmiemy Go przez Jego Słowo,
A nasze życie będzie promieniem słońca
W słodyczy naszego Pana
Badaj Biblię, badaj i dostrzegaj;
Niech jej słowa radują twą duszę.

Pieśń 296 z angielskich Pieśni Brzasku Tysiąclecia.

Wróć do Archiwum