ZNISZCZENIE SODOMY

    SODOMICI zamieszkiwali bardzo żyzną dolinę i właściwie uniknęli tej części wyroku, która mówiła, że chleb musi być zdobywany w pocie czoła. Takie warunki sprzyjały rozwojowi samolubstwa i grzechu, który Biblia im zarzuca; "pycha, sytość chleba i obfitość pokoju..., ręki jednak ubogiego i nędznego nie posilała. Owszem wyniósłszy się, czynili obrzydliwość przed obliczem Moim, dlatego ich usunąłem, co uznałem za dobre". (Ezech. 16:49,50).

    Bóg uznał za właściwe zniszczenie Sodomitów, jako przykład losu dla grzeszników; śmierć, a nie wieczne męki, jak mówi Juda. Pan Jezus oświadcza, "spadł, jako deszcz ogień z siarką z nieba i wytracił wszystkich" Łuk. 17:29.

    Lecz Biblia uczy, że Sodomici nie zostali zgładzeni bez nadziei - że Boskie miłosierdzie przez Chrystusa obejmuje Sodomitów, choć byli grzesznikami. Zarówno sam Jezus, jak i prorok Ezechiel oświadczają, że w Swym drugim przyjściu, w Mesjańskim Królestwie, Pan udzieli próby lub sądu ogółowi świata, wszystkim, którzy nie mieli takiej sposobności w tym życiu. Wówczas Sodomici będą mieć sposobność usłyszenia o Boskiej łasce, przyjęcia i radowania się w niej.

    Jezus oznajmił, że w tej wspaniałej epoce Sodomici będą mieć bardziej sprzyjające warunki niż ludzie, którym On głosił podczas Swego pierwszego przyjścia. Pan wyjaśnia przyczynę tego, mówiąc że gdyby Sodomitom udzielono takich samych sposobności, jak ludziom z Chorazynu, Betsaidy i Kapernaum, to pokutowaliby w worach i popiele. Dlatego w przyszłej próbie "lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej" niż ludziom, którzy słyszeli o Mesjaszu i odrzucili Go (Mat. 10:15; 11:21-24).

    Proroctwo Ezechiela (16:49-61) jest jeszcze bardziej wyraźne. Ono zapowiada restytucję i błogosławieństwo dla Izraela, a marginesowo wzmiankuje, że Sodomici otrzymają łaskę od Boga w tym samym czasie - pod Nowym Przymierzem, pod panowaniem Królestwa Mesjasza.

"Rozległe jest Boskie miłosierdzie, rozległe niczym morze".

 

Pytania do lekcji 24

1.* Po przeczytaniu 1 Moj. 19:15,16,24,25; Mat. 10:15; 11:21-24, powiedz dlaczego Bóg zniszczył Sodomę?

2.* Czy zniszczenie tych ludzi było w zgodzie z Boską sprawiedliwością? Ezech. 16:49,50. Akapit 1.

3. Ilu ludzi uciekło przed zniszczeniem Sodomy i jak to zostało dokonane? Co to przedstawiało?

4.* Co stało się z żoną Lota? Na co wskazywało jej obejrzenie się? 1 Moj. 19:17,26; Wykłady Pisma Świętego, Tom 3, s. 194.

5.* Co znaczy Sodoma? Gdzie leżała Sodoma? Patrz Słownik Biblijny.

6. Przeczytaj Łuk. 17:29,30 i powiedz, co reprezentuje zniszczenie Sodomitów? Zobacz także 2 Piotra 2:6; Judy 7.

7. Czy "ogień wieczny" wspomniany w Judy 7, nie przedstawia wiecznych mąk? Dlaczego tak lub dlaczego nie? Zobacz Ezech. 16:53,55; Mat. 10:15. Co on przedstawia?

8. Co Jezus miał na myśli, gdy powiedział: "lżej będzie Sodomie w Dzień Sądu", niż tym miastom, w których On głosił? Mat. 10:15.

9.* Powiedz wszystko, co możesz, na temat Boskiego miłosierdzia. Jak wielu odniesie korzyść ze śmierci Jego Syna? Czy wszyscy otrzymają te same nagrody? Akapit 3.

10. Czy myślisz, że Sodomici będą w lepszym czy w gorszym stanie w czasach zmartwychwstania przez to, że zostali zniszczeni, niż gdyby pozwolono im żyć? Akapit 4.

11. Co Lot zyskał przez towarzystwo z niesprawiedliwymi ludźmi? Co on stracił?

12. Jakie lekcje można wyciągnąć z tego rozważania?

(* - Odpowiednie dla dzieci)

SB '10, 95.

Wróć do Archiwum