BÓG SIĘ ŚMIEJE Z LUDZKIEJ PYCHY

"Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się; Pan szydzi z nich" - Psalm 2:4.

    OGROMNY ocean, na którym okazałe statki są niczym zabawki, przypomina nam o "Boskim miłosierdziu, które jest szerokie niczym morze", a także o bezmiarze Boskiej mocy oraz znikomości człowieka w porównaniu z nią. Ludzkość może właściwie czuć się zachęcona postępem dokonanym w ostatnich wiekach. Potężne statki ze stali, o długości 250 metrów, przewożące tysiące pasażerów, zastąpiły drewniane łodzie sprzed 3000 lat. Wyposażone w silnik statki są rzeczywiście lewiatanami głębin. W oceanach ukryte są stalowe kable, przenoszące informacje na krańce ziemi. To jest nic w porównaniu do światowego transportu powietrznego z tysiącami samolotów przewożącymi miliony podróżnych na całym świecie. Te majestatyczne statki powietrzne i sterowce są wyposażone w systemy komunikacji, takie jak radio, radary, TV i komputery i mogą być w stałej łączności ze sobą oraz ze światem. Są to tylko nieliczne z wielu dróg postępu używanych w naszych czasach. Ci, którzy nie są prowadzeni przez Pańskie Słowo, nadymają się w pysze i są skłonni uważać, że nasi przodkowie, nie tak dawno temu, byli jedynie małpami. Lud Pański, prowadzony przez Ojcowskie Słowo i przez ducha zdrowego rozsądku, jest powstrzymywany przed takimi złudzeniami. Oni rozumieją, że niewielu wielkich czy możnych naszych czasów może być porównanych z wybitnymi ludźmi przeszłości. Oni dostrzegają, że Bóg stoi za wspaniałym rozwojem w obecnym czasie; ponieważ żyjemy w "dniu Jego przygotowania" (Nah. 2:3) do Królestwa Mesjasza i tysiącletniego panowania. Oni uświadamiają sobie, że Bóg stopniowo podnosi zasłonę niewiedzy i przesądów; oraz że zgodnie z Jego obietnicą, w obecnym czasie ludzie spoglądają spoza mroku.

CZAS KOŃCA

    Jak dotąd, nasze błogosławieństwa przychodzą w najbardziej naturalny sposób, jak można to zauważyć przez drukowane słowo, radio, telewizję, komputery, internet, łączność i ogólnoświatowe systemy lokalizacji oraz edukację, które sprawiają, że myśliciele z całego świata są w bliskich kontaktach ze sobą. W jakiejkolwiek dziedzinie, nie ma prawie odkrycia, o którym w ciągu kilkudziesięciu minut nie byłoby wiadomo w świecie. Milion umysłów jest zaangażowanych w ten sam projekt, w rezultacie czego, wciąż powstają nowe ulepszenia, wspanialsze wynalazki - i wszystkie te procedury są powtarzane! Z pewnością jedynym wyjaśnieniem tego jest fakt, że Bóg wspiera inteligencję pojawiającą się obecnie na świecie. Nadszedł Jego czas na zesłanie błogosławieństw ludzkości, w miejsce przekleństwa od tak dawna panującego na świecie. Określenie "królowie ziemi", w szerszym znaczeniu obejmuje również potentatów finansowych i przemysłowych oraz wodzów politycznych. Mądrzy tego świata jedynie częściowo pojmują sytuację. Oni uświadamiają sobie błogosławieństwa i bogactwa rozpływające się po świecie przez ludzkie wynalazki i wzrastają w luksusie i władzy obok złotych strumieni, którymi się otoczyli. Oni "radzą społem", według Psalmu 2:2. Poza tym, są z nimi stowarzyszeni władcy nad ludźmi - kościelni dostojnicy i książęta. Oni wspólnie radzą. Ich następnym krokiem będzie wprowadzenie tych rad w czyn.

PORZĄDEK DNIA

    W minionych stuleciach królowie i rządy, byli mniej lub bardziej ograniczani przez ludzi, nad którymi panowali. A ludzie mniej lub bardziej byli prowadzeni przez Biblię i jej ducha wolności. Jednak nowe warunki naszych czasów zignorowały liczne regulacje i ograniczenia przeszłości. Nowe warunki, siłą rzeczy, przewyższają ograniczenia przeszłości. I ludzie są pochłonięci tworzeniem nowych przepisów, aby poradzić sobie z trustami i bogactwem finansowych potentatów oraz z wielką siłą politycznych królów, reprezentowaną we współczesnym uzbrojeniu i organizacjach. Biblia jest wielką twierdzą wolności. Dzięki niej masy ludzkości dowiedziały się, że królowie i chłopi, bogaci i ubodzy, muszą wszyscy ostatecznie stanąć przed Sędziowskim Tronem i zostać osądzeni przez to samo Prawo. Ta sama Biblia przedstawia ogółowi ludzi Boski Plan zbliżającego się Jubileuszu Restytucji - usunięcia przekleństwa i wprowadzenia Boskich błogosławieństw przez Królestwo Mesjasza. Ona wskazuje, że Mesjańskie Królestwo jest blisko i że ono będzie zainaugurowane w trakcie czasu wielkiego ucisku, symbolicznie przedstawianego przez świętego Piotra jako pożoga w odniesieniu do spraw kościelnych, a następnie w odniesieniu do społecznych interesów świata. Biblia stoi na straży, a duch nadziei i wolności, którego ona wszczepia, jest Boskim ograniczeniem, "łańcuchami" i "więzami" - "Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu, i przeciw Pomazańcowi Jego, mówiąc: potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich" (Ps. 2:2, 3).

    Forma, którą przyjęła ta opozycja wobec Biblii i jej ducha wolności, ducha Nowej Dyspensacji, była trudna do opisania z wyprzedzeniem. Jednakże dostrzegamy, pod przewodnictwem Nowego Testamentu, w którym to proroctwo miało bardzo ograniczone wypełnienie w pierwszym adwencie, że podane tam wypełnienie daje nam wskazówki do większego wypełnienia mającego miejsce obecnie. Namaszczony Pana to Chrystus w chwale - Jezus, jako Głowa wraz ze zwycięskim Kościołem, Jego Ciałem. To proroctwo zostało wypełnione w odniesieniu do Jezusa, kiedy Piłat i Herod, reprezentujący światową władzę, naradzali się z najwyższymi kapłanami, uczonymi w piśmie i faryzeuszami, reprezentującymi przywódców ludu Bożego. Religijni władcy byli przywódcami, siłą sprawczą, tej opozycji. To, co spotkało Samego Mistrza, w sposobie sprzeciwu ze strony religijnych przywódców i za ich namową, ze strony władców politycznych, jest tym, czego my powinniśmy się spodziewać jako wypełnienie tego proroctwa. Opozycja, która powstaje, jest przeciw Panu oraz przeciw tym, którzy są Jego szczególnymi przedstawicielami i rzecznikami w świecie. Religijne interesy chrześcijaństwa, obawiającego się Prawdy i knującego plany przeciwko niej, oskarżają Prawdę, tak jak Kajfasz oskarżał Jezusa. On oświadczył, że korzystniej jest, by jeden człowiek zginął, zamiast miałby zginąć cały naród (Jana 11:50). Ponieważ Jezus "umarł dla dobra sprawy", jak to było postrzegane przez religijnych władców, tak i ostatni, święci członkowie Ciała Jezusa, cierpieli podobnie, dla rzekomego dobra sprawy, ze strony obecnych przywódców religijnych, antytypicznych uczonych w piśmie i faryzeuszy.

WŁADCY WYPRÓBOWANI

    Kiedy Jezus został ukrzyżowany, Jego wrogowie przypuszczali, że Jego wpływ zaniknie, a ich plany powiodą się. Lecz Bóg śmiał się z nich, ponieważ oni w rzeczywistości wypełnili Jego wolę. Ponieważ, w harmonii z Boskim zarządzeniem, było niezbędne, by Jezus cierpiał. Podobnie, było konieczne żeby ostatni członkowie Kościoła, Ciała Chrystusa, cierpieli z Nim i weszli z Nim do chwały przez "przemianę" w zmartwychwstaniu. Wówczas również, zamiast powodzenia, wszystkie plany władców zawiodły. W wyniku Boskiej niełaski dostali się pod działanie ucisku, który zakończył się zupełnym zniszczeniem żydowskiego państwa. Obecnie, pod koniec Wieku Ewangelii, możemy spodziewać się tego samego. Zamiast pokrzyżowania Boskich zamiarów, one dalej będą wspierane przez ludzką opozycję wobec Boskiego Planu. Cele tych królów i władców zostaną w znacznej mierze dokonane (Ps. 2:1) z powodu buntu pogan, niereligijnych; oni są wzburzeni, walcząc o wolność i błogosławieństwa ku swej własnej sile i nie wiedząc o Boskim zarządzeniu wprowadzenia nowego Królestwa, które ma błogosławić wszystkich - 1 Moj. 28:14; Gal. 3:16, 29.

ŚWIAT NIENAWRÓCONY

    Dalej jest powiedziane, że tak zwany lud Boży, chrześcijaństwo, "przemyśla próżne rzeczy". Oni są zwiedzeni spodziewając się, że będą w stanie nawrócić świat i wprowadzić go do Mesjańskiego Królestwa lub wierząc, jak to czynią niektórzy, że Królestwo Mesjasza już przyszło i aż dotąd bezskutecznie usiłuje zapanować nad światem. Obecnie oni czekają na napełnienie misjonarskiego skarbca kilkoma milionami, które mają spowodować nawrócenie świata i zapewnić, aby Boska wola była wykonywana na ziemi, tak jak w niebie. Obraz Boga śmiejącego się z żałosnej ludzkiej pychy, która sama się chlubi, jest pełen mocy. Niepowodzenie, które przychodzi zarówno na tych chrześcijan, którzy nie są prawdziwym ludem Bożym, na tych, którzy są Jego ludem tylko z imienia, którzy są wyznaniowym ludem Boga oraz na świat, będzie wielką lekcją upokorzenia, która nigdy nie będzie zapomniana. Absurdalność ich położenia sprawiłaby, że wszyscy śmialiby się, gdyby mogli pozbyć się swej pychy i uświadomili sobie, że bez Boskiej interwencji, wola Boża nigdy nie mogłaby panować na ziemi, tak jak w niebie.

BS '11, 12-13; SB '11, 13-14.

Wróć do Archiwum