Wkrótce Nadejdzie Dla Ziemi Lepszy Dzień

"I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowe czynię" Obj. 21:5

    Rozpoczęcie nowego roku jest niczym otwarcie nowej księgi. To jest odpowiedni czas na określenie, co w tym rachunku powinno być po stronie zysków, a co po stronie strat, w celu wprowadzenia w życie dobrych postanowień rządzących nowym rokiem. Ci, którzy nie czynią żadnych postanowień, wykazują bardzo znikomy postęp w budowie charakteru. Biedna, upadła ludzka natura potrzebuje każdej pomocy i wsparcia, które może jej dać dobrze ukierunkowana osoba. My nie popieramy pochopnych i czasami nierozsądnych ślubów, postanowień i zobowiązań, podejmowanych bezmyślnie i często łamanych. To, co mamy na myśli, to głębokie, racjonalne rozważenie sprawy, pełna determinacja podążania drogą, którą rozważny osąd wskaże jako właściwy sposób postępowania. Ogólnie rzecz biorąc, nowy rok jest czasem przygotowania do nowego startu w życiu.

    Z drugiej strony, koniec starego roku jest czasem na dokonanie bilansu i określenie zysków i strat z całego roku. Innymi słowy, jest to czas oceny lub decyzji. Jest to czas na oddanie korzyści lub nagród dla tych, którzy dokonali mądrych inwestycji. Jest to czas na spotkanie dyrektorów oraz wybór członków zarządu i sług na nadchodzący rok. Tak, przy końcu obecnego Wieku, jego sprawy przyśpieszają. Pan sądzi Swój lud (Ps. 50:4) i nagradza Swych wiernych sług (Obj. 11:18); oraz przygotowuje świat na wprowadzenie Swego panowania sprawiedliwości i pokoju na ziemi.

Mesjańskie Królestwo

SB '11, 16.

Wróć do Archiwum