CHRYSTUS W NAS (15)

Żyjący Chrystus, cudownie zrodzony,
Ponurymi chodził ścieżkami ziemi,
Promieniejąc światłem, swoją świętością
W głąb nocy grzechu, walcząc z ciemnością.

Umierający Chrystus, krew Jego cenna
To pieczęć pokoju z Bogiem bezcenna.
Wypełnia duszę najwspanialszą miłością
I przygotowaną w górze wspólną radością.

Chrystus wywyższony, wszystko dokonane,
Świat odkupiony, zwycięstwo odniesione.
Z anielskich zastępów mnóstwem wspaniałym
Zaśpiewamy radosną pieśń zbawienia i chwały.

Żyjący Chrystus potrzebny nam do istnienia,
Miłujący duszom udziela posilenia,
Umierający Chrystus naszym odkupieniem,
Zmartwychwstały Chrystus dla nas wyzwoleniem.

Chrystus w nas to nasza wielka potrzeba,
Żyć z Bogiem z dala od grzechu a blisko nieba.
Chrystus, którego miłość nasze serca napełni,
Podbije wolę naszą, która Jego wolę spełni.

SB '11, 32.

Wróć do Archiwum