PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaka jest różnica pomiędzy próbą a karaniem przez Boga?
Czy możemy z całą pewnością poznać różnicę?

    "Aby wypróbowanie waszej wiary, będąc o wiele cenniejsze niż złoto, które ginie, chociaż jest próbowane przez ogień, mogło się wam okazać ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa" (1 Piotra 1:7, KJV). "Najmilsi! Niech wam nie będą dziwne te ogniste próby, które mają was doświadczyć, jak by się wam zdarzyło coś dziwnego" (1 Piotra 4:12, KJV). To wyrażenie, "ogniste próby, które mają was doświadczyć", może być lepiej przetłumaczone, "te płomienie wśród was", co jest bezpośrednim odniesieniem do ognia na ołtarzu ofiary w izraelskim Przybytku i w Świątyni, który dobrze reprezentuje próby i karania, których Pan udziela Swemu ludowi przez cały Wiek Ewangelii (zob. tłumaczenie Rotherhama). Słowo "próba" w obu wersetach, jest tym samym słowem w języku greckim (DOKIMION) oznaczającym sprawdzian lub próbę. Korzeń tego słowa (DOKIME) znaczy dowód i występuje w 2 Kor. 8:2: "Jak w wielkiej próbie utrapienia, obfitość ich radości i ich głębokie ubóstwo, przerodziły się w bogactwa ich szczodrości."

    Inne greckie słowo, PEIRA, odnosi się do sprawdzianu, przenikania przez coś, próby czy doświadczania: "A inni doświadczyli pośmiewisk i biczowania, tak, ponadto kajdan i więzienia" (Żyd. 11:36, KJV). I tak możemy dostrzec, że dyscyplinujące środki od Boga, są w rzeczywistości próbami, czasami zamierzonymi przez Niego dla naszego rozwoju, a czasami atakami ze strony naszych wrogów, na które z kolei On dozwala, by spadły na nas dla naszego własnego dobra. Czasem trudne lub wręcz niemożliwe jest rozróżnienie ich źródła. Mamy takie wersety, jak Rzymian 8:28 (KJV), gdzie czytamy: "A wiemy, że WSZYSTKIE RZECZY działają razem dla dobra tych, którzy miłują Boga, dla tych, którzy są powołani zgodnie z Boskim celem." Wszystkimi rzeczami mogą być tutaj odwlekania, trudności, kłopoty, prześladowania i pozorne nieszczęścia (także rozczarowania finansowe). Przez nie rozwijana jest moc charakteru, a stosowane próby mają jedynie na celu rozwinięcie większej siły, piękna i łaski, aż ostatecznie ona będzie utwierdzona w naszych charakterach. Nawet niepowodzenia w tych próbach prowadzą nas ostatecznie do poznania mocy naszych wrogów, którą musimy pokonać, jak również do uznania mocy naszego Boga, który prowadzi nas przez nie.

    Zatem możemy dostrzec, że te próby są czasami doświadczeniami, na które Pan dozwala przez Swą opatrzność, abyśmy mogli zostać wypróbowani, tak jak starotestamentowi prorocy z Listu do Żydów 11. My moglibyśmy nazwać je próbą lub karaniem. Korzeniem słowa karanie jest słowo uczeń, które w języku greckim brzmi MATHETES i znaczy uczący się lub uczeń. Bóg daje nam doświadczenia, które czasami są trudne, abyśmy mogli uczyć się od Niego, podczas gdy nasze charaktery są kształtowane na podobieństwo Jego własnego, drogiego Syna. W rzeczywistości, nawet słowo charakter (karakter) pochodzi od myśli cyzelowania lub kształtowania. Środek ludzkiego oka jest określany, jako "uczeń", z powodu jego szybkiej, posłusznej reakcji na światło, zwężającej lub rozszerzającej źrenicę, dokonując właściwej adaptacji, tak by wzrok pozostawał wyraźny. Przez zezwalanie na różne nasze trudne doświadczenia, Bóg pokazuje nam po kilku z nich, jak właściwie reagować na nasze otoczenie.

    "I otwiera im ucho, aby przyjęli karanie, a mówi, aby się odwrócili od nieprawości" (Hioba 36:10).

BS '11, 45; SB '11, 62.

Wróć do Archiwum