ROZPOZNANIE PŁASZCZA JÓZEFA

    JAKUB stał się patriarchą, ojcem dwunastu synów, z których najmłodszymi byli Józef i Benjamin. Dziesięciu starszych pasło stada. Józef udał się do nich jako wysłannik ojca, by dowiedzieć się, czy dobrze się im wiedzie oraz zanieść im prowiant. Bracia kierowani zazdrością, nienawidzili Józefa i sprzedali go jako niewolnika do Egiptu, wzięli jego piękny, kolorowy płaszcz, poplamili go krwią koziołka oraz ziemią i przynieśli do ojca. Jakub rozpoznał go jako płaszcz Józefa i załamany gorzko płakał: "Zstąpię za synem moim do grobu [szeolu]" (1 Moj. 37:35). Szeol jest hebrajskim słowem oznaczającym grób.

    Jest to pierwsze użycie słowa szeol w Biblii. Jest to jedyne słowo, które w Starym Testamencie, w powszechnym tłumaczeniu, jest przetłumaczone na piekło. Wszyscy uczeni przyznają obecnie, że w rzeczywistości oznacza ono grób, stan śmierci. Jakub nie myślał o swym ukochanym synu jako zstępującym do szeolu wiecznych mąk, nie myślał też o przyłączeniu się tam do niego. Jakub nie znał żadnego takiego miejsca, jakie opisuje Dante i inni.

    Wyjaśnienie tego jest proste. W starej literaturze angielskiej słowa "piekło", "grób" i "otchłań" były używane zamiennie, tak jak w tłumaczeniu Starego Testamentu. W powszechnym tłumaczeniu szeol jest częściej oddawane jako grób i otchłań, niż jako piekło. W Nowym Testamencie odpowiada mu greckie słowo hades, również oznaczające grób, mogiłę, z czym zgadzają się wszyscy uczeni. Jezus był w hadesie, szeolu, lecz trzeciego dnia przez Boską moc został wzbudzony z grobu, stanu śmierci.

    Tłumacze Poprawionej Wersji Biblii (RV) zrezygnowali z przełożenia słów szeol i hades na słowo piekło, ponieważ w wyniku postępujących zmian w języku, przypisuje się im zupełnie inne znaczenie niż miały pierwotnie - grób. Odsyłamy do przypisów do Psalmu 55:16 i 86:13 (RV margines).

    Uczeni tłumacze nie mogą jednak zgodzić się z tłumaczeniem tych słów na grób i piekło, i pozostawiają je nietłumaczone. Prosimy porównać przekłady i przypisy na marginesie do Izajasza 14:9,11.

 

Pytania do Lekcji 29

1. *Ilu synów miał Jakub?

2. *Czym zajmowało się dziesięciu starszych synów?

3. Kogo posłał Jakub, by się dowiedzieć jak się powodzi pasterzom?

4. *Dlaczego bracia nienawidzili Józefa? Jak to okazali?

5. *Co powiedział Jakub, gdy rozpoznał płaszcz Józefa?

6. *Co znaczy słowo "szeol"? Gdzie po raz pierwszy jest ono użyte w Biblii? Akapit 1 i 2

7. Czy Jakub myślał, że Józef poszedł do szeolu wiecznych mąk? Czy myślał o przyłączeniu się do niego w takim miejscu?

8. Jeśli szeol jest miejscem, a nie stanem, gdzie Jakub spodziewał się pójść, by dołączyć do swego syna? 1 Moj. 37:35; Akapit 2

9. *Jakie trzy słowa są używane zamiennie jako tłumaczenie słowa "szeol" w Starym Testamencie?

10. *Jakie słowo jest używane w Nowym Testamencie jako odpowiednik "szeolu" ze Starego Testamentu? Co ono znaczy?

11. Dlaczego tłumacze Poprawionej Wersji Biblii odmówili oddania słów "szeol" i "hades" na słowo "piekło"? Akapit 4

12. Gdzie "szeol" jest nazwany "piekłem" w wersecie, a "grobem" na marginesie? Zobacz Izajasza 14:9. Jakie hebrajskie słowo zostało przetłumaczone na "grób" u Izaj. 14:9? Patrz Konkordancja Biblijna.

13. Gdzie "grób" jest nazwany "piekłem" na marginesie w Nowym Testamencie? Zobacz 1 Kor. 15:55. Gdzie "piekło" jest nazwane "grobem" na marginesie w Nowym Testamencie? Zobacz Obj. 20:13.

14. Jakie greckie słowo jest użyte w obydwu ostatnich wersetach?

15. Co ostatecznie ma stać się z "szeolem"? Ozeasza 13:14. Co ostatecznie ma stać się z "hadesem"? Obj. 20:14.

16. Kto poszedł do piekła, lecz tam nie został i jaki patriarcha poszedł tam i wciąż tam jest? Dzieje 2:29,31,34.

17. Dlaczego tłumacze błędnie przetłumaczyli te słowa w Starym i Nowym Testamencie? Akapit 4 i 5.

BS '11, 63; SB '11, 79.

Wróć do Archiwum