CIEKAWE WIADOMOŚCI

ODKRYTO NIEZNANY MANUSKRYPT JÓZEFUSA ZE WZMIANKĄ O JEZUSIE CHRYSTUSIE

    W dziele Józefa Flawiusza pt. "Dawne Dzieje Izraela" księga XVIII, rozdz. III, jest wzmianka tego żydowskiego historyka o Jezusie Chrystusie następującej treści:

    "W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za nim wiele Żydów, jako też pogan. On to był [tym] Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów, Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał się im znów jako żywy, jak to o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy. I odtąd, aż po dzień dzisiejszy, istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę".

    Niektórzy chrześcijańscy uczeni odrzucili ten fragment jako fałszerstwo. Natomiast New York Times (z 13 lutego 1972) w specjalnym komunikacie z Jeruzalem stwierdza, że żydowscy uczeni odnaleźli arabski tekst, który został przez nich uznany za autentyczny. Artykuł Times'a donosi: "Profesor filozofii na Uniwersytecie Hebrajskim, Shlomo Pines, poinformował o odkryciu długo nie zauważanej wersji wzmianki o Jezusie Chrystusie przypisywanej Józefusowi ... Profesor Dawid Flusser w nieopublikowanej jeszcze pracy naukowej, zbiera poważne dowody na poparcie poglądu, że nowo odkryty tekst faktycznie jest autentycznym tekstem Józefusa, bez chrześcijańskiej wstawki".

    Z pewnością jest to znamienny dowód na to, że Józefus istotnie pisał o Jezusie. Nowo odkryty arabski tekst brzmi następująco:

    "W tym czasie żył mądry człowiek, którego zwano Jezusem. Postępował właściwie i był znany jako prawy człowiek. A wielu ludzi spośród Żydów i innych narodów stało się Jego uczniami. Piłat skazał go na śmierć przez ukrzyżowanie. A ci, którzy stali się jego uczniami nie poniechali swego uczniostwa. Twierdzą oni, że trzy dni po ukrzyżowaniu ukazał się im żywy, wobec tego być może był Mesjaszem, z którym prorocy łączą liczne cuda".

    Godne uwagi jest to, że żydowskie autorytety potwierdzają świadectwo, iż Józefus pisał o Jezusie i jego zmartwychwstaniu.

 

 

KRADZIEŻ W DOMACH TOWAROWYCH

    Niektórzy myślą, że poniekąd przejawiają "spryt", gdy potrafią niezauważeni kraść towary z lady sklepowej bez uiszczania zapłaty. Nie zdają sobie oni sprawy, że jest to autentyczne przestępstwo, autentyczna kradzież i czuliby się obrażeni gdyby nazwano ich złodziejami lub rabusiami.

    Pewna kobieta, która przez wiele lat rozwijała nawyk kradzieży w domach towarowych, została w końcu przyłapana na kradzieży w domu towarowym w San Francisco. Została aresztowana, postawiona przed sądem i uznana winną przestępstwa.

    Sędzia wysłuchał relacji tej kobiety i spodziewając się podnieść powagę jej grzesznego postępowania, zarządził, aby obejrzała film pt. "Dziesięcioro Przykazań", który w tym czasie był wyświetlany i zobowiązał ją do przedłożenia mu pisemnego sprawozdania z tego filmu.

   Po obejrzeniu tego filmu, przedstawiła ona formalną recenzję. Sędzia po zapoznaniu się z nią powiedział: "Pani przedstawiła mi tylko relację, która nie wskazuje na żadną odmianę serca, czy też żal za popełniony grzech. Dlatego musi Pani zapłacić karę". Najwyraźniej nieprzezwyciężony jej nałóg stał się
częścią jej charakteru.

TP ’87,123-124; BS ’73,79.

Wróć do Archiwum