Psalm 107

 1. Dzięki czyńcie Panu, bo jest dobry, bo na wieki łaska Jego.
 2. Niech powiedzą odkupieni przez Pana, których wyzwolił z ręki ciemiężyciela.
 3. Z różnych krajów zgromadził ich, ze wschodu i zachodu, z północy i z południa.
 4. Którzy błądzili po pustyni, po bezdrożu, i miasta osiadłego nie znaleźli.
 5. Byli głodni i spragnieni, dusza w nich omdlewała.
 6. Zawołali do Pana w swoim utrapieniu i z niedoli ich wyratował.
 7. I prowadził ich drogą prostą, aby doszli do miasta osiadłego.
 8. Niech dzięki czynią Panu za łaskę Jego i za cuda, jakie zdziałał dla synów ludzkich.
 9. Gdyż napoił duszę spragnioną, a duszę zgłodniałą napełnił do syta.
 10. Którzy siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, spętani nędzą i żelazem.
 11. Bo sprzeciwili się słowom Pana i radą Najwyższego wzgardzili.
 12. A pognębił ich serca udręką, potknęli się, i nie było, kto by pomógł.
 13. Zawołali do Pana w swoim utrapieniu, a On ich z niedoli wybawił.
 14. Wywiódł ich z ciemności i cienia śmierci, i rozerwał ich pęta.
 15. Niech dzięki czynią Panu za łaskę Jego, i za cuda, jakie zdziałał dla synów ludzkich.
 16. Bo skruszył bramy spiżowe, a zawory żelazne połamał.
 17. Którzy byli głupcami dla drogi grzesznej swojej, i za występki swoje cierpieli.
 18. Wszelkim pokarmem gardziła ich dusza i bliscy byli bram śmierci.
 19. Zawołali do Pana w swoim utrapieniu, a On ich z niedoli wybawił.
 20. Zesłał im słowo swoje i uleczył ich, i ocalił ich od zguby.
 21. Niech dzięki czynią Panu za łaskę Jego, i za cuda, jakie zdziałał dla synów ludzkich.
 22. Niech złożą ofiary dziękczynne i opowiadają czyny Jego pieśniami radości.
 23. Którzy zstąpili na morze w okrętach i pracowali na wodach szerokich.
 24. Zobaczyć mogli czyny Pańskie i cuda Jego na głębinie.
 25. Rzekł i wzniecił wiatr gwałtowny, i wiatr podniósł fale morza.
 26. Wzlatywali do nieba, spadali w głębinę, dusza ich w nieszczęściu mdlała.
 27. Zataczali się, chwiali się jak pijani, a cała ich mądrość była na nic.
 28. Zawołali do Pana w swoim utrapieniu i z niedoli ich wyprowadził.
 29. Obrócił burzę w ciszę i umilkły fale morza.
 30. I ucieszyli się, że są spokojne, i doprowadził ich do żądanego portu.
 31. Niech dzięki czynią Panu za łaskę Jego, i za cuda, jakie zdziałał dla synów ludzkich.
 32. Niech wywyższają Go na zgromadzeniu ludu i na radzie starszych niech Go wielbią.
 33. Zamienił rzeki w pustynię, a źródła wód w kraj suszy.
 34. Ziemię urodzajną w słone pustkowie, dla niegodziwości jej mieszkańców.
 35. Zamienił pustynię w sadzawki wody pełne, i ziemię suchą w źródła wód.
 36. Osadził tam głodnych i założyli miasto osiadłe.
 37. I obsiali pola, i zasadzili winnice, i wydały pożytek urodzaju.
 38. Błogosławił im i rozmnożyli się wielce, i stad ich bydła nie umniejszył.
 39. Ale zmalała ich liczba i zmarnieli w utrapieniu, nędzy i trosce.
 40. Lecz Ten, kto wylewa wzgardę na władców i zabłąkał ich w pustkach bezdrożnych.
 41. Podniósł ubogiego z nędzy i rozmnożył jak trzodę rodziny.
 42. Widzą to sprawiedliwi i radują się, a wszelka niegodziwość ma zamknięte usta.
 43. Kto mądry, zachowa to wszystko i rozpamiętywać będzie miłosierdzie Pańskie.

Wróć do Archiwum