Psalm 1

  1. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał, i w gromadzie naśmiewców nie siedział.
  2. Ale w prawie Pańskim ma upodobanie i naukę Pańską bada w dzień i w nocy.
  3. I będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas, i którego liść nie usycha. A cokolwiek zacznie, powiedzie się.
  4. Nie tak bezbożni, nie tak. Ale są jak plewy, które wiatr wymiata.
  5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
  6. Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. Sela.

Wróć do Archiwum