Rocznik 1988 (numery 029-034)

Sztandar Biblijny nr 029Nr: 029 – Luty 1988 | Pobierz PDF


Różne zarysy Boskiego Planu w streszczeniu – str. 18 | Treść artykułu
W tym artykule podamy w streszczeniu różne tematy biblijne wraz z odpowiednimi wersetami dla każdego przedmiotu. Mamy nadzieję, że te streszczenia będą przydatne dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy przygotowują wykłady, gdyż w zwięzłej i podręcznej formie podają one stosowne dowody, które w łatwy sposób mogą stanowić konspekt wykładu.

Złoto i blask – str. 32 | Treść artykułu
Pieśni Brzasku Tysiąclecia nr 98

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 030Nr: 030 – Kwiecień 1988 | Pobierz PDF


Jezus przyjacielem grzeszników – str. 50 | Treść artykułu
Większość naśladowców Jezusa wywodziła się ze środowiska celników i grzeszników – ludzi, którzy nie prowadzili właściwego życia, ale byli rzetelni, przyznali się do swoich wad, odwrócili się od nich, przyjęli przebaczenie i uzdrowienie od Dobrego Lekarza.

Psalm 1 – str. 52 | Treść artykułu

Ewangelia „w łupinie orzecha” – str. 53 | Treść artykułu
Wielu z głoszących Ewangelię nie rozumie jej w całej pełni. W rezultacie niektórzy świadomie inni nieświadomie ją wypaczają. Wielu wierzących w Ewangelię i głoszących ją niewiele wie o bogactwie tej chwalebnej nowiny.

Czy ucztujesz z Panem? – str. 59 | Treść artykułu
Jeśli ktoś pragnie udziału w wielkim dziele mającego wkrótce nadejść Królestwa, byłoby pożytecznym dla niego lub dla niej, postawić sobie kilka badających serce pytań, które znajdują się w tym artykule.

Nadchodzące rządy pokoju na ziemi – str. 61 | Treść artykułu
Starając się wypełniać swoją misję zwiastuna Królestwa Chrystusowego, niniejsze czasopismo od czasu do czasu przedstawia obecne znaki czasów w wypełnianiu się biblijnego proroctwa.

Psalm 150 – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 031Nr: 031 – Czerwiec 1988 | Pobierz PDF


Nauki wypływające ze złego postępku Kaina – str. 82 | Treść artykułu
W tej historii jest zawarta sugestia podstępnej natury grzechu. Grzech nie pokazuje się otwarcie w swoim okropnym wyglądzie, zaczyna raczej od pragnienia, jest pobudzany przez, pewnego rodzaju samolubstwo oraz zazdrość, jak w przypadku Kaina, i ambicję jak w przypadku szatana.

„Słuszny i bezprawny grzech” – str. 87 | Treść artykułu
Bądźmy uprzejmi i wyrozumiali we wzajemnych stosunkach, starając się jak najżyczliwiej interpretować słowa, postępowanie i wrodzone skłonności jeden drugiego, pamiętając o swoich własnych cechach szczególnych i słabościach.

Wąż miedziany i jego antytyp – str. 89 | Treść artykułu
Historia biblijna o wężu miedzianym kryje w sobie zaskakujący antytyp, który warto poznać.

Pismo Święte jasno naucza – str. 93 | Treść artykułu

Psalm 13 – str. 94 | Treść artykułu

Pytania i odpowiedzi – str. 94 | Treść artykułu

  • Czy na podstawie Efez. 4:26 powinniśmy się gniewać porywczo i często?
  • Czy z wyrażenia 1 Mojż. 4:1 „otrzymałam męża” mamy rozumieć, że przed narodzeniem Kaina urodziło się Adamowi i Ewie potomstwo płci żeńskiej?
  • Skąd pochodziła żona Kaina? Czy była ona z jakiejś rasy zamieszkującej ziemię przed Adamem?
  • Kogo i co reprezentują Kain i Abel, zabicie Abla przez Kaina, jego włóczęgostwo itd.?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 032Nr: 032 – Sierpień 1988 | Pobierz PDF


Dary wynikające z zesłania Ducha Świętego – str. 114 | Treść artykułu
Zesłanie Ducha Świętego zaznacza bardzo szczególny okres w wielkim Boskim planie odnoszącym się do ludzkości, dlatego warto bliżej się mu przyjrzeć.

Jak czytasz? – str. 117 | Treść artykułu
Poems of Dawn (Wiersze Brzasku), str. 8

Wielka Pascha króla Ezechiasza – str. 117 | Treść artykułu
W tej biblijnej historii z życia króla Ezechiasza znajdujemy interesujące analogie odnoszące się do duchowego Izraela.

Psalm 150 – str. 121 | Treść artykułu

Mojżesz „nadobnym dzieckiem” – str. 121 | Treść artykułu
Rodzice są w znacznym stopniu odpowiedzialni za wydatne cechy charakteru swoich dzieci. Gdyby ta sprawa była dokładniej zrozumiana i pełniej oceniona przez rodziców, wynikiem byłaby wielka poprawa naturalnych zalet dzieci.

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 125 | Treść artykułu

  • Czy właściwą rzeczą jest przeciwstawiać takie pojęcia jak czas i wieczność?
  • Czy wyrażenie z Obj. 10:8 – „czasu już nie będzie” – dowodzi, że czas przestanie istnieć?
  • O jakim rodzaju bojaźni jest mowa w wersecie 1 Jana 4:18?
  • Dlaczego Jezus powiedział do badających Pisma Żydów: „boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie”?
  • Jakie jest znaczenie Ps. 90:3?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 033Nr: 033 – Październik 1988 | Pobierz PDF


Wszyscy są dłużnikami łaski Bożej – str. 146 | Treść artykułu
Zajmijmy się głębszym zbadaniem Słowa Bożego i historii, by dowiedzieć się: Kto sprawił, że ludzie tak bardzo różnią się od zwierząt? Kto sprawił, że ludzie wierzący tak bardzo różnią się od pozostałych z ludzkości? Przekonajmy się czy różnimy się dzięki procesowi ewolucji, czy też dzięki temu, że otrzymaliśmy więcej Bożej łaski.

Boska ekonomia Okupu – str. 150 | Treść artykułu
Okup jest centralnym punktem wszystkich nauk Nowego Testamentu, ogólnym kamieniem probierczym, dzięki któremu możemy ocenić co jest prawdą, a co nią nie jest, w odniesieniu do każdego zarysu Boskiego planu.

Cuda śniegu i gradu – str. 155 | Treść artykułu
Werset Ijoba 38:22, 23 stawia pytanie odnoszące się do zbadania skarbów śniegu i gradu. Na pierwszy rzut oka ktoś mógłby pomyśleć, że w śniegu i gradzie nie ma szczególnych cech zasługujących na rozważenie. Ale Boskie cuda można znaleźć również w tych dziedzinach Jego pracy.

Nie czynów naszych – str. 159 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 034Nr: 034 – Grudzień 1988 | Pobierz PDF


„Zwiastuję wam radość wielką” – str. 178 | Treść artykułu
Minęło już dziewiętnaście wieków od czasu, gdy Jezus, największy prorok Izraela, obwieścił swoje posłannictwo pojednania się z Bogiem. W czasie Jego narodzin anielscy goście głoszący o Nim, oznajmili pasterzom znajdującym się w polu, że Jego narodziny oznaczają „radość wielką która będzie wszystkiemu ludowi” i że to zapowiada „pokój na ziemi”. Proroctwa te jednak jak do tej pory się jeszcze nie wypełniły. Jak więc je rozumieć?

Siedem podróży do Betlejem – str. 181 | Treść artykułu
Artykuł rozważa siedem ważnych podróży do Betlejem, które są opisane w Biblii.

Cuda śniegu i gradu – str. 186 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu.

Ukaż mi siebie – str. 188 | Treść artykułu
Wiersz

Psalmy wyzwolenia – str. 188 | Treść artykułu
Psalmy 85 i 126 odnoszą się do wyzwolenia ludu Bożego z niewoli babilońskiej.

Odpuszczenie i dostąpienie odpuszczenia – str. 190 | Treść artykułu
Uczniowie Chrystusa powinni trwać w postawie charakteryzującej się wspaniałomyślnością, przepełnionej duchem odpuszczenia, podobnie jak niebiański Ojciec z gotowością oczekuje, na sposobność okazania łaskawości i w odpowiednich warunkach ową gotowość manifestuje.

Psalm 15 – str. 192 | Treść artykułu