PSALM 150

  1. Alleluja. Chwalcie Pana w Jego świątyni, chwalcie Go na firmamencie Jego mocy.
  2. Chwalcie Go dla czynów Jego potęgi, chwalcie Go wedle Jego niezmiernej wielkości.
  3. Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i lirze.
  4. Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i fletniach.
  5. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach gromkich.
  6. Wszystko, co oddycha, niechaj chwali Pana! Alleluja.

Wróć do Archiwum