PSALM 13

  1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
  2. Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz zapominać o mnie? Jak długo swoje oblicze będziesz ukrywać przede mną?
  3. Jak długo bada tylko troski w duszy mojej i zgryzota w sercu moim każdego dnia? Jak długo mój nieprzyjaciel wynosić się, ma nade mnie?
  4. Wejrzyj, odpowiedz mi, Panie i Boże mój! Oświeć oczy moje, abym nie zasnął śmiercią.
  5. Niech nie powie mój nieprzyjaciel: "Przemogłem go". Niech nie cieszą się prześladowcy moi, że zachwiałem się.
  6. A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje serce wybawieniem przez Ciebie, będę śpiewał Panu, bo mnie obdarował.

Wróć do Archiwum