UKAŻ MI SIEBIE...

Ukaż mi Siebie - ukaż na mgnienie
Obraz swej boskiej piękności,
A myśl każda i każde marzenie
Twojej dotyczyć będzie miłości.
W ciemności zgasną światła inne
I zbledną wszystkie niższe chwały
A ziemskich rzeczy wartość i cena dziecinnie
Niskie się będą zdawały.

Ukaż mi Siebie - a krzyż najcięższy
Wyda się lekkim brzemieniem,
Zysk zawsze będzie nad straty większy,
Spokój przyniesie każde cierpienie.
I lekkim krokiem przejdę przez życie,
Co krótkie zda się jak oka mgnienie.
Aż wreszcie odpocznę należycie,
Złożywszy z pleców swoje brzemię.

Wróć do Archiwum