CHOĆ CAŁY ŚWIAT

Choć cały świat pogardza mną
I nie chce uznać wiary mej,
Me myśli do stóp Pana mkną
I tam się krzepią w chwili złej.

Bo słodycz dziwną daje Pan,
Gdy doń w strapieniu idziesz swym,
Choć szydzi świat, ty nie patrz nań,
Tam znajdziesz ulgę w żalu twym.

Lecz w pierwszym rzędzie, bracie, zważ,
Że aby przez krzyż w niebo wejść,
Chrystusa kiedyś ujrzeć twarz,
To swój krzyż wiernie musisz nieść.

Bo Chrystus nam przywilej dał,
Że musim cierpieć razem z Nim,
By do Królestwa przyszłych chwał
Przystąpić godnie z Panem swym.

Więc do Jezusa śpieszmy stóp,
Bo w Nim nadzieja cała tkwi;
A gdy zwycięsko wyjdziem z prób,
Pan przyjmie nas w Królestwa dni.

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, numer 299

Wróć do Archiwum