Rocznik 1990 (numery 041-042)

Sztandar Biblijny nr 041Nr: 041 – Luty 1990 | Pobierz PDF


Analiza humanizmu – str. 18 | Treść artykułu
Humanizm stał się szeroko rozpowszechniony i akceptowany, chociaż stale powiększająca się liczba ludzi rozpoznaje w nim wroga i przeciwstawia się jego zakusom. Zatem zbadamy go tutaj z różnych punktów widzenia: zbadamy definicję humanizmu, jego początek i historię; jego różne formy – „chrześcijańską”, renesansową, reformacyjną, deistyczną, ateistyczną, darwinowską, dwudziestowieczną oraz formy współczesne – religijne i świeckie; jego cele, dowody wskazujące na istnienie duchowych istot i na to, że rodzaj ludzki nie może zbawić świata; świadectwa wielkich myślicieli, błędne poglądy humanistów, wiele propozycji Manifestu Humanistycznego II, oponentów humanizmu itd.

Choć cały świat – str. 32 | Treść artykułu
Pieśni Brzasku Tysiąclecia, numer 299

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 042Nr: 042 – Kwiecień 1990 | Pobierz PDF


Analiza humanizmu – str. 50 | Treść artykułu
Dokończenie z Teraźniejszej Prawdy Nr 409.

Wiedza o zdrowiu – str. 58 | Treść artykułu
W obecnej dobie powszechnego uświadomienia i niezależnej myśli, wiele ludzi zdało sobie sprawę ze wspaniałej mocy umysłu nad ciałem. Co dziwniejsze, wielu ludzi znajduje najlepszą formę wyrażania swoich myśli w języku biblijnym, mimo iż ignorują nauki Pisma Świętego jako całość i widocznie ich nie rozumieją. Wielu posługuje się cytatami biblijnymi, aby dowieść biblijnych podstaw różnego rodzaju „umysłowych uzdrowień”. Przyjrzyjmy się im uważniej.