PAMIĄTKA ŚMIERCI NASZEGO PANA NA 1995 rok

Pamiątka śmierci naszego Pana w 1995 roku przypada w środę 12 kwietnia po godzinie 18:00.

Obliczenie tej daty jest następujące (wszystkich obliczeń dokonano na podstawie czasu uniwersalnego, zwanego również czasem Greenwich): Zrównanie wiosenne nastąpi 21 marca o godzinie 2:15 (po północy). Nów księżyca najbliższy wiosennego porównania dnia z nocą ukaże się 31 marca o 2:09 (do tego dodajemy dwie godziny i 21 minut, aby otrzymać czas Jerozolimski - 4:30). Tak więc 1 Nisan trwa od godziny 18:00, 30 marca, do godziny 18:31 marca, 14 Nisan rozpoczyna się po 13 pełnych dniach, w środę 12 kwietnia o godzinie 18:00 (kończąc się 13 kwietnia o godzinie 18:00). Dlatego Pamiątkę powinno się obchodzić 12 kwietnia po godzinie 18:00.

Niech Bóg błogosławi swój poświęcony lud w związku z tą uroczystością. Prosimy o przysłanie okolicznościowych sprawozdań.

Powtarzamy, iż nasze wyliczenie 1 Nisan oparte jest zawsze na nowiu księżyca najbliższego wiosennego porównania dnia z nocą. Nów poprzedzający zrównanie ukaże się 1 marca, następny natomiast dopiero 31 marca. (Daty Pamiątki zazwyczaj przypadają w granicach od 19 marca do 19 kwietnia).

Wróć do Archiwum