PAMIĄTKA ŚMIERCI NASZEGO PANA W 1996 ROKU

Pamiątka śmierci naszego Pana w 1996 roku przypada w niedzielę, 31 marca, po godzinie 18. Obliczenie tej daty jest następujące (wszystkich obliczeń dokonano na podstawie czasu uniwersalnego, zwanego również czasem Greenwich): Zrównanie wiosenne nastąpi 20 marca o godzinie 8:04. Nów księżyca najbliższy wiosennego porównania dnia z nocą ukaże się 19 marca o godzinie 10:45 (do tego dodajemy dwie godziny i 21 minut, aby otrzymać czas Jerozolimski - 13:06). Tak więc 1 Nisan trwa od godziny 18:00, 18 marca do godziny 18:00, 19 marca; i 14 Nisan rozpoczyna się po 13 pełnych dniach, w niedzielę, 31 marca o godzinie 18:00 (kończąc się w poniedziałek, 1 kwietnia o godzinie 18:00). Niech Bóg błogosławi swój poświęcony lud w związku z tą uroczystością. Prosimy o przysłanie okolicznościowych sprawozdań.

Powtarzamy, iż nasze wyliczenie 1 Nisan oparte jest zawsze na nowiu księżyca najbliższego wiosennego porównania dnia z nocą. Nów poprzedzający zrównanie ukaże się 19 marca, następny natomiast dopiero 17 kwietnia. (Daty Pamiątki zazwyczaj przypadają w granicach od 19 marca do 19 kwietnia).

SB ’96,8.

Wróć do Archiwum