Rocznik 1996 (numery 095-106)

Sztandar Biblijny nr 095Nr: 095 – Styczeń 1996 | Pobierz PDF


Werset naszego godła – str. 2 | Treść artykułu
„Przestawając na tym, co macie” Żyd. 13:5. Rozważenie zadowolenia, jako łaski niezbędnej dla chrześcijanina.

Kto za swój cel – str. 5 | Treść artykułu
Pieśni Brzasku Tysiąclecia numer 87

Zdechłe muchy w olejku aptekarskim – str. 5 | Treść artykułu
Podobnie jak zdechłe muchy psują olejek aptekarski, tak małe błędy popełniane i akceptowane przez kogoś, stopniowo skażają jego czyste wierzenia i nauki, doprowadzając do rozkładu moralnego i upadku.

Jezus Panem Sabatu – str. 6 | Treść artykułu
Biblia uczy wielu ważnych rzeczy odnośnie sabatu, ale dla chrześcijanina każdy dzień jest sabatem, każdy dzień powinien być poświęcony Panu.

Pamiątka śmierci naszego Pana w 1996 roku – str. 8 | Treść artykułu
31 marca po 18:00.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 096Nr: 096 – Luty 1996 | Pobierz PDF


Kara wiecznego ognia – str. 9 | Treść artykułu
Werset Judy 7 przez wiele stuleci był uznawany za jeden z najsilniejszych wersetów mówiących o wiecznych mękach. Jak powinniśmy rozumieć słowa tego wersetu w harmonii z całą Biblią?

Nadzieja dla mieszkańców Sodomy – str. 12 | Treść artykułu
Czy jest jakaś nadzieja dla kogokolwiek z nie zbawionych zmarłych?

Pytania Biblijne – str. 15 | Treść artykułu

  • Czy piekło (hades) jest tym samym co jezioro ognia?
  • Czy Pismo Święte uczy, że Jezus poszedł do piekła?
  • Czy piekło, do którego poszedł Jezus, jest miejscem wiecznych mąk?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 097Nr: 097 – Marzec 1996 | Pobierz PDF


Ofiara okupowa za nas – str. 18 | Treść artykułu
Potrzeba śmierci odkupiciela jako ofiary za grzech, a także Jego sprawiedliwość, jako przykrycie za nasz grzech, są pokazane w licznych miejscach Słowa Bożego.

35 Proroctw Mesjańskich wypełnionych w jednym dniu – str. 19 | Treść artykułu
Dostrzegamy w Piśmie Świętym 35 szczególnych proroctw odnoszących się do cierpień i śmierci Mesjasza.

Kto jest naszym Zbawicielem? – str. 20 | Treść artykułu
Wielu chrześcijan powie, że Jezus sam jest naszym Zbawicielem. Jednak Biblia naucza, że Bóg jest naszym Zbawicielem.

Pytania Biblijne – str. 23 | Treść artykułu

  • Co za radość była wystawiona przed Jezusem (Żyd. 12:2)?
  • Czy Jezus służył Bogu z tego powodu, że pragnął osobistego wywyższenia?
  • Co w kontekście proroctwa biblijnego oznaczają zajścia w Iranie z 1979 roku?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 098Nr: 098 – Kwiecień 1996 | Pobierz PDF


Zmartwychwstanie umarłych – str. 26 | Treść artykułu
Fałszywe poglądy, a doktryna biblijna Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie duszy. W jakich ciałach ludzie wyjdą z grobu? Co Biblia mówi o pierwszym zmartwychwstaniu?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 099Nr: 099 – Maj 1996 | Pobierz PDF

Pięćdziesiątnica – Dwa pięćdziesiątnicowe błogosławieństwa – str. 33 | Treść artykułu
Co to jest nieśmiertelność i śmiertelność? Podczas Pięćdziesiątnicy dokonał się chrzest Duchem Świętym. Co to oznaczało dla członków Kościoła? Kiedy będzie Pięćdziesiątnica dla świata?

Dary Pięćdziesiątnicy – str. 38 | Treść artykułu
Pięćdziesiątnica (Zielone Świątki) wyznacza bardzo szczególny okres w wielkim Boskim programie dotyczącym ludzkości. Powinniśmy wiedzieć, jakie dary były związane z Pięćdziesiątnicą. Jaka jest różnica pomiędzy darami Ducha a owocami Ducha?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 100Nr: 100 – Czerwiec 1996 | Pobierz PDF


Królestwo Boże – str. 42 | Treść artykułu
Temat Królestwa Bożego zajmuje w Biblii wyjątkowe miejsce, i to zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym Testamencie. Ten artykuł poszerza zrozumienie biblijnych pojęć: Królestwo zarodkowe, panujące Królestwo i niewidzialność Królestwa. Kto będzie ziemskimi przedstawicielami Królestwa?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 101Nr: 101 – Lipiec 1996 | Pobierz PDF


Królestwo Boże – str. 50 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu ze Sztandaru Biblijnego nr 100. Dwie części Królestwa Bożego. Jakie są cele i kto jest poddanymi Królestwa? Jakie będą rezultaty panowania Królestwa?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 102Nr: 102 – Sierpień 1996 | Pobierz PDF


Izrael przeszłości – str. 57 | Treść artykułu
Z okazji trzytysięcznej rocznicy panowania Dawida nad Izraelem i ustanowienia stolicy w Jerozolimie, zastanawiamy się nad pewnymi szczegółami związanymi z panowaniem tego króla w porównaniu z dzisiejszymi czasami.

Zwycięstwa Dawida – str. 58 | Treść artykułu
Jakie powinno być właściwe usposobienie ludu Pańskiego, który toczy dobry bój wiary?

Dawid, król Judy – str. 59 | Treść artykułu
Historia życia Dawida jest ważną lekcją dla chrześcijan. Czym różniło się postępowanie Dawida od zachowania jego wrogów?

Dawid królem nad całym Izraelem – str. 63 | Treść artykułu
Gdy Dawid został uznany przez cały lud, wówczas ustanowił stolicę Izraela w Jerozolimie. Przez cały ten czas dochowywał wierności Panu.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 103Nr: 103 – Wrzesień 1996 | Pobierz PDF


Dlaczego miłujący Bóg dozwala na zło? – str. 65 | Treść artykułu
Dlaczego tak potężny Bóg dozwolił na zło i grzech? Dlaczego Wszechmocny Władca, taki jakim On jest, pozwala szatanowi przez tyle lat kontynuować panowanie grzechu i śmierci?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 104Nr: 104 – Październik 1996 | Pobierz PDF


Czas łaski dla Syjonu – str. 74 | Treść artykułu
Ten artykuł zawiera zestaw dowodów potwierdzających nadejście czasu przywracania do łask i odzyskiwania znaczenia Izraela.

Trąbienie jubileuszowej trąby – str. 79 | Treść artykułu
Jak rozumieć trąbienie jubileuszowej trąby w typie i antytypie?

Jubileuszowe proroctwo – str. 79 | Treść artykułu
Jubileuszowy rok Izraela, który był częścią prawa Mojżeszowego, jest wspaniałym proroctwem, które warto lepiej poznać i zrozumieć.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 105Nr: 105 – Listopad 1996 | Pobierz PDF


Zaręczona Oblubienica Chrystusa – Alegoria – str. 81 | Treść artykułu
Artykuł przedstawia piękną alegorię ilustrującą związek pomiędzy Chrystusem i Kościołem Wieku Ewangelii.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 106Nr: 106 – Grudzień 1996 | Pobierz PDF


Radość z świąt narodzenia Jezusa – str. 90 | Treść artykułu
Jest właściwą rzeczą radować się z narodzenia Zbawiciela. Jednak bardzo często ta radość jest wyrażana w niewłaściwy sposób. Ten artykuł podaje liczne myśli poszerzające nasze zrozumienie ważności faktu narodzin Jezusa.

Ostatecznym końcem przykazania jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia – str. 93 | Treść artykułu
Co jest istotą prawdziwej religii? Jak można osiągnąć stan czystości serca?

Pamiątka śmierci naszego Pana w 1997 roku – str. 96 | Treść artykułu
Piątek, 21 marca, po godz. 18.00