PRZEJŚCIE PRZEZ JORDAN

Jozuego 3:14-17

    OSTATECZNIE, po czterdziestu latach wędrówki po pustyni, Izraelici zostali przyprowadzeni nad Jordan, gdzie wskazano im miejsce, w którym pod przywództwem Jozuego mieli przekroczyć rzekę. W międzyczasie na górze Nebo zmarł Mojżesz, pobłogosławiwszy przedtem Jozuego - 5 Mojżeszowa 4:21, 22; 9:1; 32:48-52; 34:5, 9.

    Przy tej okazji miał miejsce zdumiewający cud - zatrzymanie się wód Jordanu - który pozwolił Izraelitom na wejście do Kanaanu po dnie Jordanu. Wszystko zostało przez Pana tak dobrze rozłożone w czasie, że gdy tylko kapłani niosący Arkę weszli do wody, a ich stopy dotknęły przybrzeżnych wód, zaczęły one opadać. W miarę jak wody opadały, kapłani posuwali się dalej, a na środku rzeki zatrzymali się czekając, aż wszystkie zastępy Izraelitów przejdą na drugą stronę - Jozuego 3:3-17.

    Niedowiarstwo szydzi z tego wydarzenia jako niemożliwego, jednak ostatnie odkrycia dowodzą, że cud rzeczywiście miał miejsce oraz wskazują na sposób wykorzystany przez Pana w tym przypadku. Należy rozumieć, że z Boskiego punktu widzenia każdy cud jest dość prosty. Ponieważ Bóg, nawet dokonując cudów, wykorzystuje zazwyczaj naturalne zjawiska. Obecnie ustalono, że wody Jordanu zatrzymały się kilka kilometrów powyżej miejsca, w którym przekraczano rzekę, w miejscu zwanym Adam. Osunęło się tam do rzeki sporych rozmiarów wzgórze, wypełniając jej łożysko i powodując spiętrzenie się wód tworzących niewielkie jezioro. Po pewnym czasie woda przerwała tę zaporę. Było to wtedy, gdy Izraelici przeszli przez Jordan "suchą stopą".

    W antytypie przejście przez Jordan reprezentowało fakt, że lud Boży przechodzi z śmierci do życia przez wiarę w krew Jezusa. Rozpoczęło się nowe życie, oni postępują wiarą, żyją wiarą i przez wiarę toczą dobry bój w imieniu Pana i pod Jego kierownictwem. Imię Jozue znaczy bowiem Jezus, Zbawiciel, Wybawca.

    Odnosząc się do typów i proroctw z przeszłości, Apostołowie mówią nam, że Prawo Zakonu było cieniem przyszłych, lepszych rzeczy i że te rzeczy zostały napisane, jako szczególne wskazówki dla Kościoła - Rzymian 15:4; Żydów 10:1.

 

PYTANIA DO LEKCJI 37

1.* Jak długo trwała podróż Izraelitów po pustyni? Jak wielu Izraelitów, którzy rozpoczęli podróż, zostało uprzywilejowanych wejściem do Kanaanu? 4 Mojż. 14:26-33.

2.* Pod czyim przywództwem byli przy Jordanie?

3.* Gdzie w tym czasie był Mojżesz? 5 Mojż. 34:5, 6.

4.* Gdzie został pochowany Mojżesz?

5. Dlaczego nie pozwolono mu wejść do Kanaanu? Zobacz 5 Mojż. 2:48-52; 4 Mojż. 20:10, 11.

6.* Co pozwoliło Izraelitom przejść przez Jordan suchą stopą? Czy jest jakieś wyjaśnienie tego, jak ten cud został dokonany? Dlaczego nazwano go cudem?

7.* Co uczyniono dla upamiętnienia tego cudu? Zobacz Joz. 4:1-7.

8.* Co uczyniono z 12 kamieniami? Joz. 4:9, 20.

9. Co zrobili kapłani, gdy wody zaczęły się obniżać? Czy Kapłani przeszli przez Jordan pierwsi? Akapit 2, 3.

10.* Czego typem jest przejście przez Jordan?

11.* Przez co ludzie przechodzą z śmierci do życia?

12. Co znaczy imię Jozue? Akapit 4.

13. Jak to wydarzenie jest cieniem przyszłych, lepszych rzeczy? Jakiej informacji udziela cień?

14.* Dla kogo były napisane te szczególne instrukcje?

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

BS '13, 15; S.B. '13, 16.

Wróć do Archiwum