Rocznik 2013 (numery 251-256)

Sztandar Biblijny numer 251Nr: 251 – Styczeń-Luty 2013 | Pobierz PDF


Trwajcie w Słowie moim – str. 2 | Treść artykułu
Werset rocznego godła na 2013 rok – „Jeśli wy pozostaniecie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” Jana 8:31, 32.

Doświadczenia Hioba obrazem historii ludzkości – str. 5 | Treść artykułu
Kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego ’12, 94.

Co ujrzał niewidomy Bartymeusz – str. 8 | Treść artykułu
Historia uzdrowienia niewidomego żebraka Bartymeusza jest okazją do dania cennej lekcji o uzdrawianiu i prawdziwej ślepocie.

Nie dotykajcie się namaszczonych przeze mnie – str. 12 | Treść artykułu
Dawid przechodził liczne próbujące doświadczenia. Odczuwając wrogość ze strony Saula zachował lojalność i nie tknął namaszczonego.

Chwile natchnienia – str. 15 | Treść artykułu

Przejście przez Jordan – str. 16 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię przejścia Izraelitów przez rzekę Jordan.

Pamiątka śmierci naszego Pana – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 252Nr: 252 – Marzec-Kwiecień 2013 | Pobierz PDF


Piekło nie jest miejscem wiecznych mąk – str. 18 | Treść artykułu
Pismo Święte wyraźnie naucza o piekle i określa je oryginalnymi hebrajskimi i greckimi słowami: (1) sheol lub hades, (2) gehenna i (3) tartaroo. Biblia jednak nigdzie nie uczy o wiecznym torturowaniu czy karaniu w literalnym ogniu jako karze za grzech dla złych ludzi. Czym więc jest piekło biblijne?

Ostatnia walka króla Saula – str. 27 | Treść artykułu
Obecne rozważanie obejmuje historię Izraela i doświadczenia Dawida związane z ostatnią walką króla Saula, oraz śmiercią króla i jego syna Jonatana. Dawid wyraził głęboki smutek z powodu ich śmierci, a następnie objął panowanie nad Izraelem.

Chwile natchnienia – str. 31 | Treść artykułu

Długi dzień Jozuego – str. 32 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię podboju Kanaanu przez Izraelitów oraz długi dzień Jozuego.

Pamiątka śmierci naszego Pana – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 253Nr: 253 – Maj-Czerwiec 2013 | Pobierz PDF


Ponowne zgromadzenie Izraela – str. 34 | Treść artykułu
Jednym z najbardziej znamiennych wypełnień proroctw w naszych czasach jest ponowne zgromadzenie Izraela w jego ojczyźnie. Zgodnie z Pismem Świętym jest to jeden z dowodów, który oznacza, że bliskie jest ustanowienie Królestwa Bożego wraz z towarzyszącymi mu błogosławieństwami dla całego świata ludzkości.

Tysiąclecie i Królestwo przychodzące na ziemię – str. 42 | Treść artykułu
Mamy nadzieję, że ten artykuł pozwoli lepiej zrozumieć sprawy Tysiąclecia i Królestwa Bożego, zachęcając czytelników do podjęcia następnych kroków do poznania i zrozumienia Boskiego celu i planu w Tysiącleciu.

Siedem Biblijnych aksjomatów – str. 47 | Treść artykułu

Czy przetrwa jego dzieło? – str. 47 | Treść artykułu
Wiersz

W Boskich rękach – str. 47 | Treść artykułu
Wiersz

Namaszczenie Dawida przez Samuela – str. 48 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię młodego pasterza Dawida, który został namaszczony na króla Izraela.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 254Nr: 254 – Lipiec-Sierpień 2013 | Pobierz PDF


I żyjący, a byłem umarły, a oto jestem żywy na wieki wieków – str 50 | Treść artykułu
Zmartwychwstanie Jezusa podstawą nadziei dla wszystkich wierzących. Mamy opowiadać, że mamy żyjącego Zbawiciela, który jest pełen miłości i jest w stanie pomóc w naszych próbach i doświadczeniach.

Przesłanie wielkiego umierającego człowieka – str 54 | Treść artykułu
Drugie przemówienie Mojżesza, które wypowiedział do Izraela pod koniec swojego życia. Jest podsumowaniem Boskich przykazań, ustaw i sądów. Nawołuje do czci dla Boga i odrzucenia wszystkich innych bogów.

Góra Oliwna Królestwo Błogosławieństw – str 60 | Treść artykułu
„I staną nogi Jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest przed Jeruzalem na wschodzie; i Góra Oliwna rozszczepi się na pół od wschodu na zachód i powstanie bardzo wielka dolina; połowa góry rozpadnie się na północ, a połowa ku południowi” – Zachariasza 14:4.

Boska opatrzność w związku z dwiema królowymi – str 62 | Treść artykułu
Analiza postawy królowej Wasty i królowej Estery i ukazanie kontrastów między nimi.

Chwile natchnienia – str 63 | Treść artykułu
Gdzie jest wola, tam jest sposób

Darowanie życia królowi Saulowi – str 64 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię króla Saula i Dawida. Ukazuje różnicę w postawie tych mężów. Od Dawida uczymy się lekcji cierpliwości i umiejętności oczekiwania na Pana.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 255Nr: 255 – Wrzesień-Październik 2013 | Pobierz PDF


Cuda śniegu i gradu – str. 66 | Treść artykułu
„Czy dotarłeś aż do skarbów śniegu? Albo czy widziałeś skarby gradu, które Ja zachowuję na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny?” – Hioba 38:22, 23
Znajdziemy tu wyjaśnienie symboli śniegu i gradu w Piśmie Świętym

Czas ucisku Jakuba – str. 74 | Treść artykułu
“Biada! bo wielki jest ten dzień, tak, że mu nie będzie podobnego; ale jakikolwiek jest czas utrapienia Jakubowego, przecież z niego wybawiony będzie.” – Jer. 30:7
Artykuł omawia pierwszy ucisk Jakuba i obietnicę ponownego zgromadzenia Izraela do ziemi ojców ich i zwraca uwagę na proroctwa Biblijne zapowiadające nadejście drugiej fazy ucisku Jakuba.

Chwile natchnienia – str. 79 | Treść artykułu

Los Amalekitów (Saul nieposłuszny Bogu) – str. 80 | Treść artykułu
1 Księga Samuela rozdział 15
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam postawę króla Izraelskiego Saula, który nie był w pełni posłuszny Bogu. On nie okazał ducha poświęcenia i kierował się więcej swoją wolą niż wolą Bożą. Znajdziemy tu również wyjaśnienie, dlaczego Bóg polecił wytracić Amalekitów i jaki ich spotka los w przyszłości.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 256Nr: 256 – Listopad-Grudzień 2013 | Pobierz PDF


Niemowlęta uwolnione od mąk – str. 82 | Treść artykułu
Przestawione są tu różne poglądy na temat losu zmarłych niemowląt, oraz pogląd Biblijny, że wszyscy ludzie są pod wyrokiem śmierci Adamowej i że jest nadzieja, ponieważ Jezus umarł za wszystkich ludzi. Jest zawarta tu również myśl, że dzieci wierzących są pod szczególnym Boskim nadzorem i troską.

Mene, Mene, Tekel, Upharsin – str. 85 | Treść artykułu
Artykuł wskazuje na Boskie prawo odpłaty i że każdy dobry lub zły czyn człowieka będzie spotka się z odpowiednią zapłatą i będzie miał wpływ na jego przyszłość.

Chociaż byłem niewidomy, teraz widzę – str. 87 | Treść artykułu
Artykuł omawia cud uzdrowienia ślepego od urodzenia dokonany przez Jezusa opisany w Jana 9:1-41. Wskazuje również na jego symboliczne wypełnienie w stosunku do tych, którzy są ślepymi na Boską Prawdę. Zawarta jest tu lekcja, że cały świat zostanie uzdrowiony a oczy ich zrozumienia zostaną otwarte w czasie Restytucji.

Otwórz me oczy, abym mógł widzieć – str. 95 | Treść artykułu
Słowa pieśni wyrażającej pragnienie, aby Bóg oświecił nas i otworzył nasze oczy, uszy, usta i serce na poznanie Boskiej woli.

Czarownica z Endor (Saul radzi się Czarownicy) – str. 96 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotogramy Stworzenia przedstawia historię króla Saula, który utraciwszy społeczność z Bogiem udaje się o poradę do czarownicy z Endor.