Namaszczenie Dawida przez Samuela

1 Księga Samuela 16:1-13.

HISTORIA wybrania Dawida, młodego pasterza, na króla Izraela, jest bardzo interesująca zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Prorok Samuel, który dokonał namaszczenia, działał pod szczególnym kierownictwem Pana. On sam był poświęcony PANU już od dzieciństwa. Gdy nadszedł czas, aby namaścił następcę króla Saula, przywołał wszystkich synów Isajego. Była to zacna rodzina i prorok spodziewał się, że każdy kolejny syn będzie tym właściwym, lecz Bóg kierował inaczej. O Dawidzie, chłopcu, który pasł owce, nie pomyślano, dopóki wszyscy inni nie zostali odrzuceni; wówczas przyprowadzono Dawida i PAN wskazał, że to właśnie on ma być namaszczony - 1 Sam. 16:1-13.

Historia Dawida ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ imię Dawid znaczy umiłowany i ponieważ on przed stawiał Chrystusa - Jezusa i Jego wiernych braci, Kościół, szczególnie umiłowanych przez Boga, wybranych, którzy mają odziedziczyć Mesjańskie Królestwo.

Dawid został namaszczony na długo przedtem, zanim został królem. Tak i Chrystus otrzymał namaszczenie Duchem Świętym przy Swoim chrzcie, a Kościół otrzymał namaszczenie podczas Pięćdziesiątnicy - wiele lat przed ustanowieniem Mesjańskiego Królestwa. Utrapienia i próby Dawida miały go przygotować do sprawowania urzędu króla. Podobnie doświadczenia i trudności Kościoła, Głowy i Ciała miały dostosować i przygotować go do Królestwa.

W typicznym Izraelu urząd kapłański był sprawowany jako oddzielny od urzędu królewskiego, lecz w Chrystusie te dwa urzędy zostały połączone. Zostało to zobrazowane w podwójnym urzędzie Melchizedeka, który był kapłanem na tronie, czyli królewskim kapłanem. Podobnie Chrystus, Głowa i Ciało, będzie antytypicznym Królewskim Kapłaństwem, aby panować przez tysiąc lat. Jest to w harmonii z oświadczeniem Świętego Piotra, „wy jesteście... królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym". Jest to zgodne z oświadczeniem, że ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, będą królami i kapłanami Bożymi i będą panować z Chrystusem tysiąc lat - Objawienie 20:6; 5:10; 1 Piotra 2:9.

Pytania do Lekcji 39

 1. * Czym zajmował się Da wid w czasie swego namaszczenia?
 2. Jaki czyn Dawida, jako pasterza, wskazywał na jego odwagę? 1 Sam. 17:34-37.
 3. * Ilu synów miał Isaj? 1 Sam. 16:10, 11.
 4. * Którym synem był Dawid? Jaki był jego wygląd? 1 Sam. 16:12?
 5. * Na jakim instrumencie grywał Dawid i jak dobrze grał? 1 Sam. 16:14-23.
 6. Kto dokonał namaszczenia i dlaczego najstarszy nie został namaszczony? 1 Sam. 16:6, 7.
 7. * Kiedy Samuel został poświęcony PANU? 1 Sam. 1:27, 28. Akapit 1.
 8. * Co znaczy imię Dawid?
 9. * Czego typem jest namaszczenie Dawida? Akapit 2.
 10. * Kiedy Chrystus otrzymał namaszczenie? 11.* Kiedy został namaszczony Kościół?
 11. * Czego dokonały utrapienia i próby Dawida?
 12. Czego obrazem były utrapienia i próby Dawida? Akapit 3.
 13. Jakie dwa urzędy były sprawowane oddzielnie w Izraelu?
 14. * W kim te urzędy są połączone?
 15. Jak to zostało zilustrowane?
 16. * Kto będzie antytypicznym Królewskim Kapłaństwem?
 17. * Jak długo oni będą panować? Akapit 4.

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci

Wróć do Archiwum