GÓRA OLIWNA - KRÓLESTWO BLOGOSŁAWIEŃSTW

„I staną nogi Jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest przed Jeruzalem na wschodzie; i Góra Oliwna rozszczepi się na pół od wscho du na zachód i powstanie bardzo wielka dolina; połowa góry rozpadnie się na północ, a połowa ku południowi" - Zachariasza 14:4.

TEN WERSET ODNOSI SIĘ do końca czasu ucisku oraz manifestacji Boskiej mocy w związku z tym uciskiem. Literalna Góra Oliwna może mieć i prawdopodobnie będzie mieć coś wspólnego z tą kwestią. Tutaj jest o niej mowa, jako o doświadczającej wielkiego trzęsienia ziemi. Prawdopodobnie Izraelici zostaną zebrani w Jeruzalem w owym czasie i jest możliwe, że PAŃSKA łaska będzie im tam okazana. Będzie to przy końcu „ucisku Jakuba", podczas którego Pan będzie obecny, by ich wyzwolić. Wydaje się, że wykonanie tego, co jest tutaj opisane, będzie częścią dzieła uwielbionego Kościoła. Rozumiemy, że wówczas pojawią się Starożytni i Młodociani Godni, a Boska łaska powróci do Żydów i rozpoczną się doczesne błogosławieństwa dla Izraela. To będzie oznaczało, że Żydzi będą wtedy znajdować się pod zarządzeniami Nowego Przymierza i że przedtem Kościół na pewno musi być skompletowany.

Symbolicznie, góra przedstawia Królestwo. W innym miejscu Biblia oświadcza, że Jehowa uczyni dla Swych stóp miejsce pełne chwały. Słowo oliwny zawsze łączy się w umysłach ludzi Wschodu z myślą o świetle i pokarmie. Oni regularnie używają oleju z oliwek zamiast masła. Tak jak oliwa dostarcza zarówno światła, jak i żywności, tak Góra Oliwna reprezentuje Królestwo Boże. Olej z oliwek był wylewany na głowę żydowskich królów i kapłanów i symbolizował Ducha Świętego. Celem Królestwa Bożego będzie błogosławienie ludzkości. Ono będzie miało dwie części - niebiańską i ziemską - i wszyscy ludzie będą mogli ostatecznie wejść w jego błogosławione warunki. Najpierw ono nastąpi dla Kościoła, a ostatecznie jego wpływ rozciągnie się na cały świat ludzkości.

Po szersze informacje na ten temat odsyłamy do Wykładów Pisma Świętego, tom IV, s. 649-656.

BS’ 13, 60

Wróć do Archiwum