Los Amalekitów (Saul nieposłuszny Bogu)

1 Księga Samuela 15 rozdział

WYDAJE SIĘ, że król Saul nigdy nie wnikał w ducha Pańskich rozkazów. On zawsze przejawiał samowolę; nawet wtedy, gdy prorok Samuel przekazywał mu szczegółowe zalecenia, on uchylał się od ich wypełnienia i był strofowany.

Jednym z błędów króla Saula było to, że nie okazał się w pełni posłuszny nakazowi wytracenia oraz usunięcia Amalekitów. Oszczędził on króla itd. Wielu dziwi się, że Bóg wydaje takie rozkazy jak ten i inne jemu podobne. Najbardziej satysfakcjonującym wyjaśnieniem jest, że cały świat znajduje się pod wyrokiem śmierci i nie ma wielkiej różnicy, czy oni umrą w wyniku epidemii, głodu czy od miecza. Jest powiedziane, że niegodziwość Amalekitów osiągnęła kres, podobnie jak w przypadku Sodomitów. Wyrokiem dla nich była zagłada. Gdyby zgładzeni ludzie mieli iść, jak kiedyś rozumieliśmy, na wieczne męki, byłoby to straszne. Jakże jednak inaczej wygląda cała kwestia, gdy rozumiemy, że zarówno dla Amalekitów jak i dla Sodomitów, Bóg przygotował zmartwychwstanie, zagwarantowane przez śmierć Chrystusa.

Jak już zauważyliśmy, Sodomici otrzymają przywilej powrotu do „ich pierwotnego stanu" i do ludzkiej doskonałości. Podobnie wszyscy, którzy w tym życiu nie otrzymali wiedzy o Bogu, mają mieć taką sposobność podczas panowania Mesjasza. Innym przykładem omawianego zagadnienia jest armia Sennacheryba, którą anioł Pański pobił w ciągu jednej nocy, prawdopodobnie przez burzę piaskową - 2 Królewska 19:35, 36.

Wiele błędnych pojęć na temat Boskiego charakteru i nauk Biblii nagromadziło się w czasie ciemnych wieków, gdy Biblia była niedostępna dla pospolitego ludu. Biblia była bardzo kosztowna i tylko nieliczni ją posiadali; prócz tego, niewielu umiało czytać. Oni nie wiedzieli, że czczenie bóstwa wiecznych mąk, jest wielbieniem Molocha, szczególnie potępianym przez Boga. Wschodzące światło Nowego Wieku ukazuje nam Boski charakter pełen miłości oraz objaśnia Biblię, przedstawiając jej nauki w najbardziej rozsądny sposób - Przypowieści 4:18.

Pytania do Lekcji 41

 1. * Jaki rodzaj woli objawiał Saul?
 2. * Co on robił, gdy były udzielane szczegółowe zalecenia? Akapit 1.
 3. Opowiedz o jednym z niepowodzeń Saula w tym względzie. 1 Sam. 15:3, 13-15.
 4. * Co Bóg nakazał Saulowi do zrobienia? 1 Sam. 15:2, 3.
 5. * Czy on zrobił to, co było powiedziane? 1 Sam. 15:7-9. Co odpowiedział Saul, gdy został zganiony? 1 Sam. 15:20, 21.
 6. * Co Samuel powiedział Saulowi? 1 Sam. 15:22,23.
 7. Czy było właściwe, aby Saul zabił wszystkich Amalekitów? 1 Sam. 15:3.
 8. Czy było właściwe, że Bóg nakazał zniszczenie ich?
 9. Czy stanowi różnicę to, jak oni umarli? Akapit 2.
 10. * Czy oni wszyscy poszli na wieczne męki lub gdzie oni poszli? Akapit 3.
 11. * Czy jest dla nich jakaś nadzieja? Kiedy? Jak?
 12. Jakie miasto zostało podobnie zniszczone z powodu swej niegodziwości? 1 Moj. 19:24, 25.
 13. Czy Biblia oferuje jakąś nadzieję dla Sodomy lub innych miast zniszczonych w podobny sposób? Zob. Ezech. 16:55, 61.
 14. * Jeśli ludzie nie otrzymali wiedzy o Bogu w tym życiu, czy będą mieć taką sposobność w przyszłości? 1 Tym. 2:3, 4. Akapit 3.
 15. Opowiedz co stało się z armią Sennacheryba. 2 Król. 19:35, 36.
 16. * Gdzie nagromadziły się błędne teorie na temat Boga i Biblii?
 17. Wielbieniem czego jest wiara w wieczne męki?
 18. * Co ukazuje nam wschodzące światło Nowego Wieku w związku z charakterem Boga? Akapit 4.

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

Wróć do Archiwum