CZAROWNICA Z ENDOR (SAUL RADZI SIĘ CZAROWNICY)

1 SAMUELOWA 28:7.

Zauważyliśmy już, że upadli aniołowie w czasie potopu zostali pozbawieni możliwości materializowania się. Od tamtego czasu oni starali się w inny sposób wpływać na ludzkość. Tylko nieliczni komunikowaliby się z nimi, gdyby znali ich prawdziwy charakter; zatem oni przedstawiają się jako nasi zmarli przyjaciele i krewni. Jako tacy próbują porozumiewać się z żyjącymi przez „media” – ludzi, którzy są zwiedzeni, inaczej bowiem nie służyliby jako „media” demonów (Izaj. 8:19; 5 Moj. 18:9-12).

W dawnych czasach te media nazywano czarownicami, czarodziejami, czarnoksiężnikami. Mieli oni „czarnoksięskiego ducha”, czyli pozostawali w bliskich kontaktach z duchami, które były nieposłuszne w czasach Noego. Bóg ostrzegł Izrael przed tymi złymi duchami i ich mediami. On nakazał, aby żadne takie media nie mieszkały w ziemi izraelskiej. One mogły działać wśród narodów nie znajdujących się pod Boskim nadzorem, lecz przedstawiciel Boga, Saul, otrzymał rozkaz uśmiercenia ich wszystkich.

Kiedy król Saul utracił społeczność z Bogiem, który odmówił dalszego kontaktowania się z nim, zwrócił się o poradę do czarownicy z Endor i poprosił, aby obudziła proroka Samuela, który w międzyczasie zmarł. Złe duchy bez trudu zmaterializowały się pod postacią proroka Samuela, a czarownica przekazała królowi wiadomość w jego imieniu, ponieważ Samuel był martwy i nie mógł podawać ani otrzymywać wiadomości. Król Saul niczego nie widział; otrzymał jedynie odpowiedź od czarownicy, która twierdziła, że widziała i słyszała Samuela. Złe duchy do pewnego stopnia mogą poznać przyszłość. Jednak w tamtych okolicznościach każdy mógł przewidzieć, jaki los spotka Saula i jego armię. Król Saul wiedział, czego ma się spodziewać. Martwiło go to i skłoniło do szukania rady u czarownicy wbrew Boskiemu nakazowi. Jest nie do pomyślenia, żeby Bóg i Samuel, odmówiwszy porozumiewania się z królem, zmienili zdanie i pozwolili czarownicy, potępionej przez Boskie prawo, wpływać na bieg wydarzeń – 1 Kronik 10:13, 14.

Pytania do Lekcji 42

 1. Kiedy aniołom dozwolono materializować się?
 2. * Kiedy powstrzymano ich przed czynieniem tego?
 3. Co usiłowali czynić upadli aniołowie od tego czasu?
 4. Za kogo oni przedstawiają się?
 5. Akapit 2. Jak nazywa się ludzi, którzy pozwalają wykorzystywać się przez te duchy w celu komunikowania się z innymi?
 6. Czy ludzie komunikowaliby się z nimi, gdyby znali prawdziwy charakter tych demonów?
 7. Czy jest możliwe kontaktowanie się z umarłymi?
 8. Gdzie według Biblii jest właściwe miejsce do szukania informacji na temat przyszłości lub stanu umarłych? Izaj. 8:19,20.
 9. Przed czynieniem czego został ostrzeżony Izrael? 5 Moj. 18:9-12.
 10. Akapit 3. Jak nazywano te media w dawnych czasach? Akapit 2
 11. Gdzie dozwolono mieszkać tym mediom?
 12. Akapit 3. Od kogo Saul usiłował uzyskać radę po utracie Boskiej łaski?
 13. Z kim Saul starał się skontaktować?
 14. Czy czarownica była w stanie stworzyć Samuela, aby Saul mógł z nim porozmawiać?
 15. Co uczyniono w rzeczywistości?
 16. Akapit 4. Czy złe duchy mogą przepowiadać przyszłość?
 17. Jeśli wcześniej Bóg i Samuel odmówili rozmowy z Saulem, to czy można przypuszczać, że czarownica byłaby w stanie sprawić, by Samuel rozmawiał z Saulem? 1 Kron. 10:13, 14.
 18. Akapit 5. Co jest jedyną właściwą i bezpieczną rzeczą w odniesieniu do tych mediów?

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

BS’13, 95; Sz.B.’13, 96

Wróć do Archiwum