CZYM JEST DLA NAS KREW JEZUSA?

ODKUPIENIEM: "Nie skazitelnymi rzeczami, srebrem ani złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego. Ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa" (1 Piotra 1:18-19).

KUPNEM: "Zbór Boży, którego nabył przez własną krew" (Dz. Ap. 20:28).

ODPUSZCZANIEM (DAROWANIEM) GRZECHÓW: "To jest krew moja nowego testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów" (Mat. 26:28).

ZBLIŻENIEM: "Którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową" (Efez. 2:13).

ODPUSZCZENIEM: "W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski jego" (Efez. 1:7; Kol. 1:14).

USPRAWIEDLIWIENIEM: "Daleko tedy więcej teraz usprawiedliwieni będąc krwią jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu" (Rzym. 5:9).

POKOJEM: "Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała. I żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego; przezeń mówię, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest na niebiesiech" (Kol. 1:19-20).

OCZYSZCZENIEM: "A jeśli w światłości chodzimy, jako on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu" (1 Jana 1:7; Żyd. 9:14).

UŚWIĘCENIEM: "Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, za bramą ucierpiał" (Żyd. 13:12).

UDOSKONALENIEM: "A Bóg pokoju (...) we krwi przymierza wiecznego (...) niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym ku czynieniu woli swojej, sprawując w was to, co przyjemnego przed obliczem jego, przez Jezusa Chrystusa" (Żyd. 13:20-21).

Wróć do Archiwum