PAMIĄTKA ŚMIERCI NASZEGO PANA W 1999 roku

Pamiątka śmierci naszego Pana w 1999 roku przypada we wtorek, 30 marca, po godzinie 18:00. Obliczenie tej daty jest następujące (wszystkich obliczeń dokonano na podstawie czasu uniwersalnego, znanego również jako czas Greenwich): zrównanie wiosenne nastąpi 21 marca o godzinie 1:47. Nów księżyca najbliższy wiosennego porównania dnia z nocą ukaże się 17 marca o godzinie 18:48 (do tego dodajemy 2 godziny i 21 minut, aby otrzymać czas Jerozolimski - 21:09). Tak więc 1 Nisan trwa od godziny 18:00 17 marca do godziny 18:00 18 marca, i 14 Nisan rozpoczyna się po 13 pełnych dniach, we wtorek, 30 marca o godzinie 18:00 (kończąc się w środę, 31 marca o godzinie 18:00). W związku z tym Pamiątka powinna być obchodzona we wtorek, 30 marca po godzinie 18:00. Niech Bóg błogosławi swój poświęcony lud w związku z tą uroczystością. Prosimy o przysyłanie okolicznościowych sprawozdań.

Powtarzamy, iż nasze wyliczenie 1 Nisan oparte jest zawsze na nowiu księżyca najbliższego wiosennego porównania dnia z nocą. Nów poprzedzający zrównanie ukaże się 17 marca, następny natomiast 16 kwietnia. (Daty Pamiątki zazwyczaj przypadają w granicach od 19 marca do 19 kwietnia).

Wróć do Archiwum