Rocznik 1999 (numery 131-142)

Sztandar Biblijny nr 131Nr: 131 – Styczeń 1999 | Pobierz PDF


William Miller i Ruch „Millerytów” – str. 2 | Treść artykułu
William Miller bardziej niż którykolwiek inny reformator w chrześcijaństwie kładł nacisk na proroczą chronologię, Wtóre Przyjście Chrystusa i tysiącletnie panowanie świętych z Chrystusem. Ten artykuł przedstawia publiczną pracę Millera oraz ujawnia fałszywe świadectwa o ruchu „Millerytów”.

Pamiątka śmierci naszego Pana w 1999 roku – str. 8 | Treść artykułu
Wtorek, 30 marca, po godz. 18:00

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 132Nr: 132 – Luty 1999 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1999 rok – str. 10 | Treść artykułu
„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – Marek 12:31.

„Kto jest moim bliźnim?” – str. 11 | Treść artykułu
Znalezienie odpowiedzi na to ważne pytanie pozwoli nam lepiej zrozumieć braterską miłość.

Lekcje płynące z przypowieści o dobrym Samarytaninie – str. 16 | Treść artykułu
Antytyp dobrego Samarytanina – Łukasz 10:25-37.

Hymn na 1999 rok (nr 262) – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 133Nr: 133 – Marzec 1999 | Pobierz PDF


Jak i dlaczego Chrystus został ukrzyżowany? – str. 17 | Treść artykułu
Ten artykuł jest poświęcony najbardziej niezwykłemu wydarzeniu – ukrzyżowaniu Jezusa i jego znaczeniu dla naśladowców Chrystusa, dla Żydów i dla ogółu ludzkości.

Nasza doroczna Wielkanoc – str. 22 | Treść artykułu
Związek naszej corocznej Wielkanocy z coroczną żydowską Wielkanocą, sugeruje celowość zbadania izraelskiej Wielkanocy dla jej lepszego zrozumienia.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 134Nr: 134 – Kwiecień 1999 | Pobierz PDF


Zmartwychwstanie naszego Pana – str. 25 | Treść artykułu
Zmartwychwstanie Jezusa jest gwarancją zmartwychwstania ludzkości.

Przyjdźcie uczcić Jezusa! – str. 27 | Treść artykułu
Co należy rozumieć przez pojęcia długości, szerokości, wysokości i głębokości miłości Chrystusa?

Dom Pana nad wszystkimi – str. 30 | Treść artykułu
W symbolicznym języku Biblii góra zawsze symbolizuje królestwo. Góra Domu Pańskiego oznacza Królestwo Boże. Kto wejdzie do tego Królestwa?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 135Nr: 135 – Maj 1999 | Pobierz PDF


Bóg i Chrystus górujący nad innymi – str. 33 | Treść artykułu
Boska władza jest autokratyczna – jest przeciwieństwem rządu demokratycznego. Bóg wywyższył Swego Syna, lecz Ojciec zawsze przewyższa Syna. Jaki będzie charakter i forma rządu w Królestwie Bożym?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 136Nr: 136 – Czerwiec 1999 | Pobierz PDF


Obietnica tęczy – str. 42 | Treść artykułu
Obietnica tęczy była jednostronnym przymierzem, które dało pociechę dla Noego i jego rodziny. Jej znaczenie jest o wiele głębsze i obejmuje całą rodzinę ludzką.

Pytania Biblijne – str. 45 | Treść artykułu

  • Czy potop Noego ogarnął ziemię jako całość?

Wydarzenia w życiu Pawła – str. 46 | Treść artykułu
Artykuł opisuje wydarzenia z życia Apostoła Pawła oraz wypływające z nich lekcje.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 137Nr: 137 – Lipiec 1999 | Pobierz PDF


Trzy Wielkie Przymierza – str. 50 | Treść artykułu
Artykuł omawia trzy wielkie przymierza: Przymierze Abrahamowe, Przymierze Mojżeszowe i Nowe Przymierze. Wiążą się z nimi najlepsze interesy ludzkości.

Interesujący list – str. 56 | Treść artykułu
Kilka dodatkowych informacji o generale Edmundzie Allenby i T. E. Lawrence, („Lawrence z Arabii”).

Biblia jako Boskie objawienie rozpatrywana w świetle rozumu – str. 56 | Treść artykułu
Dodatni wpływ Biblii na społeczeństwo jest uznawany przez największych mężów stanu. Biblia dowodzi, iż jest Boskim objawieniem.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 138Nr: 138 – Sierpień 1999 | Pobierz PDF


Zanotowane przypadki dostrzeżenia Arki Noego – str. 58 | Treść artykułu
Jak należy traktować sprawozdania z dostrzeżenia Arki Noego? Czy są one prawdziwe, czy nieprawdziwe?

Wielki Potop – str. 61 | Treść artykułu
Wielki Potop jest lekcją dla nas, gdyż w podobny sposób zostanie zniszczony teraźniejszy zły świat.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 139Nr: 139 – Wrzesień 1999 | Pobierz PDF


Wdzięczność – str. 66 | Treść artykułu
Jakie mamy powody do wdzięczności?

Piekło, czym jest naprawdę? – str. 68 | Treść artykułu
Jak teoria wiecznych mąk zniszczyła doktrynę biblijną? Piekło Dantego.

Pytania Biblijne – str. 71 | Treść artykułu

  • Jak rozumieć Obj. 20:10, który mówi o wiecznym męczeniu diabła?
  • Czy Obj. 14:11 mówi o wiecznych mękach?

Interesująca wiadomość – str. 72 | Treść artykułu
Informacja odnośnie negocjacji między Izraelem a Palestyną.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 140Nr: 140 – Październik 1999 | Pobierz PDF


Pismo na ścianie „Mene Tekel Upharsin” – str. 74 | Treść artykułu
Tajemniczy napis na ścianie pałacu i jego znaczenie, oraz wypływające z tego lekcje.

Drzewo zasadzone nad strumieniami wód – str. 77 | Treść artykułu
Jezus i Ezechiel wspominają o pewnym drzewie, które jest przyrównane do człowieka. Pod tą ilustracją jest ukryta wspaniała prawda.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 141Nr: 141 – Listopad 1999 | Pobierz PDF


Drzewo zasadzone nad strumieniami wód – str. 81 | Treść artykułu
Dalszy ciąg artykułu z poprzedniego numeru czasopisma. Artykuł opisuje rozwój duchowego człowieka, w odróżnieniu od rozwoju człowieka cielesnego.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 142Nr: 142 – Grudzień 1999 | Pobierz PDF


„Słowo ciałem się stało” – str. 90 | Treść artykułu
Nasze ograniczone umysły mają trudność w zrozumieniu przedludzkiej egzystencji naszego Pana. Wszystko co wiemy w tej sprawie jest objawione w Słowie Bożym.

Porozumienie izraelsko-palestyńskie. Droga do pokoju czy nieszczęścia? – str. 95 | Treść artykułu
Rozmyślania nad aktualną sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Pamiątka śmierci naszego Pana w 2000 roku – str. 96 | Treść artykułu
18 marca po godzinie 18:00