Poniżej zamieszczamy wersety biblijne opisujące wydarzenia z życia Apostoła Pawła oraz wypływające z nich lekcje.

WYDARZENIA W ŻYCIU PAWŁA

JEŚLI NIE PODANO INACZEJ TEKSTY POCHODZĄ Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH

Rodzina:

    1. Ojciec, faryzeusz.

    2. Faryzeusz - 23:6.

    3. Rzymski obywatel - 22:25-28.

    4. Matka nieznana.

    5. Siostra mieszkała w Jerozolimie - 23:16.

    6. Jej syn pomagał Pawłowi - 23:16.

Dzieciństwo:

    7. Beniamita.

    8. Urodzony w Tarsie - 22:3.

Wykształcenie:

    9. Nauczył się robienia namiotów - 18:3.

    10. Studiował u Gamaliela - 22:3.

Wczesny wiek dojrzały:

    11. Był arcyprześladowcą - 9:1-3; 22:4.

    12. Obecny przy kamienowaniu Szczepana 7:58.

    13. Zachowywał Zakon - 26:5.

Nawrócenie:

    14. Niedaleko Damaszku - 9:3.

    15. Widział wielkie światło - 22:6.

    16. Saul oślepł - 9:8.

    17. Skarcenie przez Jezusa - 22:7,8.

    18. Odpowiedź Saula - 9:6.

    19. Prowadzony do Damaszku - 22:11.

    20. Pościł i modlił się - 9:9-11.

    21. Ananiasz posłany do niego - 9:11,12.

    22. Był ochrzczony - 9:18.

Po nawróceniu:

    23. Głosił w Damaszku - 9:20.

    24. Udaje się do Arabii - Gal. 1:17.

    25. Powraca do Damaszku - Gal. 1:17.

    26. Odwiedza Jerozolimę - Gal. 1:18.

    27. Traktowany przez zbór z podejrzliwością - 9:26.

    28. Przyjaźnie przyjęty przez Barnabę - 9:27.

    29. Prześladowany przez Żydów - 9:29.

    30. Widzenie zmusza go do odejścia - 22:17,18.

    31. Udaje się do Tarsu - 9:30.

    32. Barnaba przyprowadził go do Antiochii - 11:25,26.

    33. Działalność w Antiochii - 11:26.

Pierwsza podróż misyjna:

    34. Działalność na Cyprze:

            Salamina - 13:5

            Pafu - 13:8-11

            Nawrócenie starosty - 13:12

            Zmiana imienia - 13:9,13.

    35. Pergia - Jan odchodzi - 13:13; (12:12,25).

    36. Głosi w Antiochii - 13:14-41.

    37. W Ikonii - 13:51.

    38. Listra - kamienowanie Pawła - 14:8-19.

    39. Derby - ostatnie odwiedzone miasto - 14:20.

    40. Podróż powrotna - 14:21-26.

Druga podróż misyjna:

    41. W Syrii i Cylicji - 15:41.

    42. Listra. Tymoteusz dołącza do tej grupy - 16:1-3.

    43. We Frygii i Galacji - 16:6.

    44. Widzenie w Troadzie - 16:9.

    45. W Filippi nawrócenie Lidii i stróża więziennego - 16:13-34.

    46. Założenie zboru w Tesalonikach - 17:4.

    47. Berejczycy badaczami Biblii - 17:11,12.

    48. Ateny. Kazanie na Aeropagu - 17:16-33.

    49. Widzenie w Koryncie, założenie zboru - 18:1-18.

    50. Efez - krótka wizyta - 18:19,20.

    51. Powrót do Antiochii - 18:22.

Trzecia podróż misyjna:

    52. Odwiedza Galację i Frygię - 18:23.

    53. Efez - dwa i pół roku; rozruch wśród rzemieślników, spalenie książek - 19.

    54. W Macedonii i Grecji - 20:1,2.

    55. Kazanie w Troadzie - 20:6-12.

    56. Pożegnalne zalecenie dla starszych Efezu - 20:17-35.

    57. Tyr - 21:1-4.

    58. Cezarea - 21:8.
W Jerozolimie:

    59. Przyjęty przez zbór - 21:17.

    60. Schwytany przez Żydów - 21:27.

    61. Jego pierwsza obrona - 22:1-21.

    62. Schwytany przez Rzymian - 22:24-29.

    63. Obrona przed radą żydowską - 23:1-10.

    64. Nocne widzenie - 23:11.

    65. Spisek Żydów - 23:12.

    66. Przeniesiony do Cezarei - 23:23-33.

W Cezarei

    67. Obrona przed Feliksem - 24:10-21.

    68. Dwuletnie uwięzienie - 24:27.

    69. Odwołanie się do cesarza - 25:10.

    70. Obrona przed królem Agrypą - 26:1-29.

Podróż do Rzymu:

    71. Burza - 27:14-21.

    72. Widzenie - 27:23,24.

    73. Katastrofa na morzu - 27:26-44.

    74. Na wyspie Melita - 28:1-10.

W Rzymie:

    75. Przybycie do Rzymu - 28:16.

    76. Głoszenie w Rzymie - 28:30,31.

    77. Tu napisał 6 listów.

    78. Jego ostatnie słowa - 2 Tym. 4:6-8.

 

LEKCJE Z ŻYCIA PAWŁA

TEMAT WERSET WYDARZENIE
1. Wczesne życie Saula 1-13
2. Nawrócenie Dz.Ap. 9:1-19 14-23
3. Z Barnabą w Antiochii Dz.Ap. 11:19-30 32-33
4. Pierwsi misjonarze Dz.Ap. 13:1-12 34-36
5. Pierwszy zbór pogan Dz.Ap. 13:43-52 37
6. W Listrze Dz.Ap. 14:8-19 38
7. Synod Apostolski Dz.Ap. 15:22-33
8. Paweł sprzeciwia się Piotrowi Gal. 2:11-14; 5:1
9. Wezwanie do Europy Dz.Ap. 16:6-15 43-44
10. W Filippi Dz.Ap. 16:22-34 45
11. Tesalończycy i Berejczycy Dz.Ap. 17:1-12 46-47
12. 1. List do Tesaloniczan 1 Tes. 5:1-10
13. 2. List do Tesaloniczan 2 Tes. 2:1-12
14. W Atenach Dz.Ap. 17:22-34 48
15. W Koryncie Dz.Ap. 18:1-11 49
16. Rozłam w Koryncie 1Kor. 1:10-13; 3:4-7; 4:6-7
17. Dar miłości 1Kor. 13
18. Paweł i Apollos Dz.Ap. 18:23-19:7 52
19. W Efezie Dz.Ap. 19:11-20 53
20. Rozruchy w Efezie Dz.Ap. 19:29-40 53
21. Pożegnanie z Efezem Dz.Ap. 20:28-38 56
22. Jego radości i smutki 2Kor. 11:22-33
23. Bodziec (cierń) w ciele 2Kor. 12:1-10
24. Łaska dawania 2Kor. 9:1-11
25. Paweł pragnie odwiedzić Rzym Rzym. 1:8-17; 15:25,26
26. Do Jerozolimy Dz.Ap. 21:1-12 57-58
27. Paweł aresztowany Dz.Ap. 21:27-39 60-61
28. Przed radą Dz.Ap. 23:1-11 64
29. Spisek przeciw Pawłowi Dz.Ap. 23:12-22 65
30. Przed Feliksem Dz.Ap. 24:10-16, 24-26 67
31. Przed Feliksem i Agrypą Dz.Ap. 25,26 68-70
32. Podróż, katastrofa na morzu, uratowanie Dz.Ap. 27:33-44, 71-73; 71-74
33. W Rzymie Dz.Ap. 28:16-24, 30,31 75-76
34. Onezym i Filemon 77
35. Paweł głosi tajemnicę Kol. 1:25-29; 4:3-4 77
36. Modlitwa Pawła Efez. 3:14-21 77
37. W więzieniu Fil. 1:7,12-14,16,23-26 77
38. On napomina Tytusa Tyt. 2:1-15 77
39. Jego rady dla Tymoteusza 2Tym. 1:3-7; 3:14-17 77
40. Jego ostatnie słowa 2Tym. 4:6-8 78
41. Charakter i znaczenie Pawła
42. Paweł głosi życie i nieśmiertelność 2Tym. 1:10

SB ’99,46-48.

Wróć do Archiwum