INTERESUJĄCY LIST

    DROGI BRACIE HEDMAN: Majowo - czerwcowy numer Sztandaru Biblijnego - "Izrael w 50 rocznicę" - był doskonałą publikacją o okazji tak ważnej historycznie z proroczego punktu widzenia. Jednakże część zatytułowana "Bohaterowie pierwszych lat" wspominała między innymi o generale Edmundzie Allenby i T. E. Lawrence, ("Lawrence z Arabii").

W swojej książce pod tytułem "Miejsce pośród narodów" Benjamin Netanyahu wyjawił, iż generał Allenby nie wyraził zgody na opublikowanie Deklaracji Balfoura w Palestynie oraz brał stronę Arabów przeciwko syjonizmowi. W obliczu tego faktu, patrząc wstecz, odmowa generała Allenby wjazdu do Jerozolimy na wierzchowcu, ponieważ Jezus wjechał do miasta w taki sposób, wydaje się niczym więcej jak hipokrytycznym gestem z jego strony.

Według książki Netanyahu, Lawrence miał duży udział w odłączeniu Transjordanii od Palestyny kosztem Żydowskiego domu narodowego, który został zredukowany do jednej trzeciej biblijnej Palestyny.

Książka Netanyahu wyjaśnia wiele ważnych faktów, które doprowadziły do powstania obecnego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Jest naprawdę warta przeczytania.

Z poważaniem
G.B.Y., Wisconsin

SB ’99,55.

Wróć do Archiwum