PAMIĄTKA ŚMIERCI NASZEGO PANA w 2000 roku przypada w sobotę, 18 marca, po godzinie 18-ej. Obliczenie tej daty jest następujące (wszystkich obliczeń dokonano na podstawie czasu uniwersalnego, znanego również jako czas Greenwich): zrównanie wiosenne nastąpi 20 marca o godzinie 7:36. Nów księżyca najbliższy wiosennego porównania dnia z nocą ukaże się 6 marca o godzinie 5:17 (do tego dodajemy 2 godziny i 21 minut, aby otrzymać czas Jerozolimski - 7:38. Tak więc 1 Nisan trwa od godziny 18:00 5 marca, do godziny 18:00 6 marca i 14 Nisan rozpoczyna się po 13 pełnych dniach, w sobotę, 18 marca o godzinie 18:00 (kończąc się w niedzielę, 19 marca o godzinie 18:00). W związku z tym Pamiątka powinna być obchodzona w sobotę, 18 marca po godzinie 18:00. Niech Bóg błogosławi swój poświęcony lud w związku z tą uroczystością. Prosimy o przysyłanie okolicznościowych sprawozdań.

Powtarzamy, iż nasze wyliczenie 1 Nisan oparte jest zawsze na nowiu księżyca najbliższego wiosennego porównania dnia z nocą. Nów poprzedzający zrównanie ukaże się 6 marca, a nów po zrównaniu 4 kwietnia. (Daty Pamiątki zazwyczaj przypadają w granicach od 19 marca do 19 kwietnia). W 2000 roku jeden nów księżyca jest 14 dni przed, podczas gdy następny 15 i 1/2 dnia po wiosennym porównaniu dnia z nocą, a więc wyliczenie jest bardzo dokładne.

Wróć do Archiwum