SŁONE OFIARY

    Każda ofiara całopalna miała być przyprawiona solą. Ofiary całopalne przedstawiały Boską akceptację ofiary pojednania. Bóg manifestował swą akceptację przez ogień, który "zstępował" z nieba i pochłaniał ofiarę na ołtarzu. (3 Moj. 9:22-24). To samo miało miejsce przy poświęceniu świątyni (2 Kron. 7:1). Zobacz także 1 Kron. 21:26.

    Poświęcony Chrześcijanin jest jakby ofiarą. Bóg manifestuje akceptację swego ludu poprzez błogosławieństwa Jezusa Chrystusa, udzielane im podczas wieku Ewangelii. Później okaże On swoje błogosławieństwa w restytucji (Dz. Ap. 3:19-21) niewybranym, obecnym niewierzącym ze świata ludzkości. Jezus Chrystus soli nas, i posoli cały świat ludzkości.

SŁONE PRZYMIERZA

    Wszystkie ofiary podnoszenia z rzeczy poświęconych, które przynosić będą synowie Izraelscy Panu, dałem tobie, i synom twym, i córkom twoim z tobą, prawem wiecznem; ustawa to nienaruszona, i wieczna przed Panem, tobie i nasieniu twemu z tobą. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla ciebie i twojego potomstwa - Nowy Przekład, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne]" - 4 Moj. 18:19.

    Obrazowo widzimy tu konserwujące właściwości soli w wiecznym przymierzu Boga, przymierzu, które zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Sól symbolizowała niezłomne przymierze. 3 Moj. 2:13, nakazuje, aby wszystkie ofiary z pokarmów "przymierza Boga twojego" były solone. Zobacz także 2 Kron. 13:5, Ezech. 43:18-24.

    Fundamenty zniszczonego miasta zostały posypane solą, co wskazywało na jego jałowość, jego śmierć (Sędz. 9:45).

SB ’01,20.

Wróć do Archiwum