Rocznik 2001 (numery 155-166)

Sztandar Biblijny numer 155Nr: 155 – Styczeń 2001 | Pobierz PDF


Zwiastuny zbawienia – str. 2 | Treść artykułu
Roczne godło na 2001 rok: „Wesoło śpiewajcie Bogu mocy naszej; Wykrzykiwajcie Bogu Jakubowemu” Psalm 81:2. Czym jest symboliczne granie na trąbach? Pierwsza i druga srebrna trąba z 4 Moj. 10.

Określenie światów i wieków… – str. 7 | Treść artykułu
Artykuł omawia wieki, na które dzielą się wielkie epoki w rozwoju Boskiego Planu. Charakterystyka działania Boga w każdym wieku.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 156Nr: 156 – Luty 2001 | Pobierz PDF


Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa – str. 10 | Treść artykułu
Artykuł przedstawia trzy rzeczy: Nadzieję, Cierpliwość w utrapieniu i Modlitwę.

Pytania Biblijne – str. 15 | Treść artykułu

 • Kim są „żywi” i „umarli” z 2 Tym. 4:1?

Ciekawostki – str. 15 | Treść artykułu
Niedawne powodzie w południowej Afryce | Coroczna pielgrzymkę Hajj |  “Mały Wybuch” | Śmiercionośne palenie papierosów

Przezwyciężanie samotności i zwątpienia – str. 16 | Treść artykułu
Czasami „bywamy porzuceni, ale nie giniemy”…

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 157Nr: 157 – Marzec 2001 | Pobierz PDF


Lud soli – str. 18 | Treść artykułu
Kazanie Jezusa na Górze (Mat. 5:1-13) i właściwa ilustracja soli, która ma właściwości konserwujące i oczyszczające.

Słone ofiary i słone przymierza – str. 20 | Treść artykułu
Kilka myśli na temat znaczenia soli

Pytania Biblijne – str. 21 | Treść artykułu

 • Czy poświęcony chrześcijanin powinien brać udział w zalegalizowanym hazardzie, takim jak loteria?

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 158Nr: 158 – Kwiecień 2001 | Pobierz PDF


Dlaczego Jezus umarł? – str. 26 | Treść artykułu
Śmierć Chrystusa, ofiarowanie siebie jako Okupu, jest sercem i duszą Biblii. Ten artykuł przybliża tematykę doktryny biblijnej Okup.

Pytania Biblijne – str. 30 | Treść artykułu

 • Proszę o dowody biblijne na zmartwychwstanie Chrystusa.

Ciekawostki – str. 31 | Treść artykułu
Kobiety żyją dłużej | Wulkan na Hokkaido | Wizyta prezydenta Chin w Izraelu i na Zachodnim Brzegu

Określenie światów i wieków… – str. 32 | Treść artykułu
Dokończenie ze „Sztandaru Biblijnego” Nr. 155.

Data Pamiątki w 2001 roku – str. 32 | Treść artykułu
6 kwietnia, po godz. 18:00

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 159Nr: 159 – Maj 2001 | Pobierz PDF


Aby rozchwycić korzyści – str. 34 | Treść artykułu
Najnowsza historia Izraela, który ponownie został powołany do życia i znów stał się niepodległym narodem. Żydzi mają pozostać Żydami.

Pytania Biblijne – str. 38 | Treść artykułu

 • O jakim „odrodzeniu” jest mowa w Ewangelii Mateusza 19:28?

Ciekawostki – str. 39 | Treść artykułu
Zwalczanie cyberprzestępczości | Katastrofy w ubogich krajach | Zrozumienie kodu genetycznego ‚super-wirusa’

„Tajemnicę oną…” – str. 39 | Treść artykułu
Boskie obietnice zawsze były okryte tajemnicą, a o Pańskich sposobach postępowania w przeszłości niewielu pamięta.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 160Nr: 160 – Czerwiec 2001 | Pobierz PDF


Różnorodność działań Ducha – str. 42 | Treść artykułu
Czym jest Duch Święty? Duch Święty jako potężna niewidzialna moc objawia się na różne sposoby.

Pytania Biblijne – str. 46 | Treść artykułu

 • Co jest symbolizowane przez składanie pierwszorzędnej dziesięciny pod Przymierzem Zakonu?
 • Co symbolizuje składanie drugorzędnej dziesięciny pod Przymierzem Zakonu?
 • Co symbolizuje składanie przez Lewitów dziesięciny na rzecz Kapłanów (4 Moj. 18:26; Neh. 10:38)?

Ciekawostki – str. 47 | Treść artykułu
Największa Biblia na świecie w Gruzji | Kamera w pigułce | Zarzuty dla Ezera Weizmana

„Tajemnicę oną…” – str. 48 | Treść artykułu
Apostoł Paweł oświadcza, iż ową tajemnicą, która była ukryta od wieków i przed generacjami, obecnie ujawnianą Jego świętym jest „Chrystus między wami, nadzieja ona chwały”.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 161Nr: 161 – Lipiec 2001 | Pobierz PDF


Długa podróż do wolności – str. 50 | Treść artykułu
Historia wędrówki Izraela z niewoli w Egipcie do Ziemi Obiecanej w Kanaanie jest dla nas szczególną lekcją długiej podróży do wolności, która w swej istocie dla chrześcijan jest wolnością od potępienia grzechu.

Pytania Biblijne – str. 54 | Treść artykułu

 • Jaki jest powód różnicy „pancerza sprawiedliwości” (Ef. 6:14) od „pancerza wiary i miłości” (1 Tes. 5:8)?
 • Jakie jest znaczenie wypowiedzi Jezusa do Apostołów z Ew. Jana 20:23 „Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane”?

Ciekawostki – str. 56 | Treść artykułu
Opieka zdrowotna we Francji | Szariat w Kano w Nigerii

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 162Nr: 162 – Sierpień 2001 | Pobierz PDF


„Moab jest miednicą do umywania Mego” – str. 58 | Treść artykułu
Historia literalnego Moabu doprowadzającego Izraelczyków do upadku, jest cenną lekcją dla nas chrześcijan. Deprawujący świat może stać się dla nas pomocny na kilka sposobów.

Pytania Biblijne – str. 63 | Treść artykułu

 • Czy Apostoł Paweł nie próbował użyć swego „daru” uzdrawiania względem siebie? (2 Kor. 12:7,8)
 • Czy poświęcona osoba Tabita została uzdrowiona z choroby ciała? (Dz. Ap. 9:36-42)
 • Czy Jakub 5:14,14 odnosi się do modlitwy za osobą chorą fizycznie czy duchowo?

Ciekawostki – str. 64 | Treść artykułu
Napędzane benzyną buty | AIDS grozi zmniejszeniem liczby ludności w niektórych państwach Afryki.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 163Nr: 163 – Wrzesień 2001 | Pobierz PDF


Dech Żywota – str. 66 | Treść artykułu
Biblia nigdzie nie naucza, że w chwili śmierci człowiek staje się istotą duchową. W tym krótkim artykule nie próbujemy obalić wszystkich składników tej fałszywej doktryny szatana, a jedynie pragniemy powtórzyć biblijny pogląd na duszę.

Pytania Biblijne – str. 71 | Treść artykułu

 • Czy Jezus od swojego zmartwychwstania jest istotą duchową, a nie ludzką?
 • Czy ziemskie ciało Jezusa miało być Jego ciałem po zmartwychwstaniu?
 • Wyjaśnienie Łuk. 24:39 „duch nie ma ciała ani kości”.

Ciekawostki – str. 72 | Treść artykułu
Leczenie rogówki oka | Fundusz na rekompensaty za pracę niewolniczą w nazistowskich Niemczech | Aresztowanie pakistańskiej drużyny piłki nożnej

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 164Nr: 164 – Październik 2001 | Pobierz PDF


Przypowieści o Królestwie – str. 74 | Treść artykułu
Jezus podawał liczne przypowieści dotyczące Jego zbliżającego się Królestwa. Różne obrazy w nich zawarte przedstawiają ten sam temat z różnych punktów widzenia.

Pytania Biblijne – str. 79 | Treść artykułu

 • Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach?

Ciekawostki – str. 80 | Treść artykułu
Grupa robocza Amerykańskiego Towarzystwa Wspierania Nauki (AAAS) a terapia genowa | Wnioski z badań brył lodu wydobytych z wnętrza lodowca w wysokich partiach Himalajów

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 165 i 166Nr: 165 i 166 – Listopad-Grudzień 2001 | Pobierz PDF


Zbawienie Króla – str. 82 | Treść artykułu
Ludzkość zbiorowo i indywidualnie jest zniewalana na wiele sposobów. Historia pokazuje nam, że życie człowieka, w większej części jego trwania, jest uciążliwe, jako konsekwencja przekleństwa rzuconego na Adama i Ewę. Według zapowiedzi, nasze wyzwolenie miało być związane z narodzeniem Zbawiciela.

Angielscy nonkonformiści i ich wpływ na Amerykę – str. 85 | Treść artykułu
Kilka informacji odnośnie Kolonii Plymouth, w stanie Massachusetts (Pielgrzymów z Plymouth przybyłych do Ameryki statkiem Mayflower)

Pytania Biblijne – str. 89 | Treść artykułu

 • Jak wytłumaczyć zbrodnie popełniane przez „chrześcijan”?

Ciekawostki – str. 90 | Treść artykułu
Ruiny znalezione na obszarze zajmowanym obecnie przez Morze Czarne

„Tajemnicę oną, która była zakryta…” – str. 90 | Treść artykułu
Plan Boży i Chrystus są do tej pory tajemnicą zakrytą przed światem.