DATA PAMIĄTKI W 2001 roku

    Pamiątka śmierci naszego Pana w 2001 roku przypada w piątek, 6 kwietnia, po godzinie 18:00. Obliczenie tej daty jest następujące (wszystkich obliczeń dokonano na podstawie czasu uniwersalnego, zwanego również czasem Greenwich): zrównanie wiosenne nastąpi 20 marca o godzinie 1:32. Nów księżyca najbliższy tego zrównania ukaże się 25 marca o godzinie 1:22; do tego dodajemy dwie godziny i 21 minut, aby otrzymać czas Jerozolimski - 3:43. Tak więc 1 Nisan trwa od godziny 18:00, 24 marca do godziny 18:00, 25 marca, a 14 Nisan rozpoczyna się po 13 pełnych dniach, w piątek, 6 kwietnia, o godzinie 18:00, kończąc się w sobotę, 7 kwietnia, o godzinie 18:00.

    Niech Bóg błogosławi swój poświęcony lud w związku z tą uroczystością. Prosimy o przysyłanie okolicznościowych sprawozdań.

SB ’01,32.

Wróć do Archiwum