CIEKAWOSTKI

    Pierwszego stycznia tego roku Euro stało się legalnym środkiem płatniczym Unii Europejskiej (UE). Spośród piętnastu krajów UE dwanaście przyjęło nową walutę, zastępując swoje franki, marki niemieckie, liry oraz inne tradycyjne monety. (Szwecja, Dania i Zjednoczone Królestwo pozostawiły swoje waluty.) Wprowadzenie nowych monet i banknotów przeszło stosunkowo gładko, biorąc pod uwagę rozmiar i złożoność przejścia z jednego systemu do drugiego. Zarówno prasa, jak i Europejski Bank Centralny w większości wykazują optymizm, że euro będzie sprzyjać poczuciu wspólnoty i politycznej solidarności i pomoże w utrzymaniu powodzenia i pokoju w Europie.

    Pomimo zaniepokojenia, że średnie ceny w handlu detalicznym wzrosną, prezes Europejskiego Banku Centralnego, Wim Duisenburg, jest optymistą mówiąc: „nie spodziewamy się zauważalnych skutków, jeżeli chodzi o średni poziom cen w przyszłości". W Irlandii, jednym z dwunastu krajów „Strefy Europejskiej", gdzie ta waluta została wprowadzona, ponad 90% transakcji ma być dokonywanych w euro. Nowa waluta jest popularna nie tylko wśród klientów, ale również wśród fałszerzy: banknoty o największym nominale - 500 euro - są idealne do przewożenia ogromnych ilości gotówki w stosunkowo niewielkich pojemnikach. Komisja Europejska, ciało polityczne sprawujące nadzór nad procesem zjednoczeniowym systemu monetarnego, zachęca ludzi do wymiany starych monet i banknotów w bankach, zanim pójdą robić zakupy.

    Europa, z liczącą około 350 milionów populacją konsumentów, jest ekonomiczną siłownią i oczekuje się, że euro stanie się konkurentem dla amerykańskiego dolara. Niektórzy ekonomiści niepokoją się, że jedna waluta, oraz jej struktura „jednego rozmiaru pasującego na wszystkich" wprowadzi nieelastyczność w europejskim systemie finansowym i zaostrzy recesję.

SB ’02,24;

Wróć do Archiwum