Rocznik 2002 (numery 167-178)

Sztandar Biblijny nr 167Nr: 167 – Styczeń 2002 | Pobierz PDF


Każda dolina niech podniesiona będzie – str. 2 | Treść artykułu
W świecie grzechu dobro nie zawsze jest wyniesione na szczyt. Odwołując się do potężnej symbologii Pisma Świętego widzimy, w jaki sposób obecne struktury społeczne zostaną obalone.

„Napisz rzetelnie na tablicach” – str. 6 | Treść artykułu
Część 1 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Znaczenie „dobrego rozbierania słowa prawdy” jest właściwą radą przy próbach umieszczenia epok i wieków Planu Bożego w historii.

Interesujące – str. 10 | Treść artykułu
Myśli towarzyszące przyglądaniu się niebu

Pytania Biblijne – str. 11 | Treść artykułu

 • Jak powinniśmy zdefiniować miłość i w jaki sposób ją rozwijać?

Sztandar Biblijny nr 168Nr: 168 – Luty 2002 | Pobierz PDF


Działania wojenne – str. 14 | Treść artykułu
Wojna jest takim starodawnym zwyczajem upadłej ludzkości, że go zaakceptowała – lecz nienawidzi go. Pismo Święte daje obietnice pokoju dla wszystkich.

Radość o poranku – str. 20 | Treść artykułu
Część 2 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Nasz nowoczesny świat szydzi z proroctwa, lecz zrozumienie jego miejsca w Planie Bożym jest niezbędne, jeżeli chcemy znaleźć ślady Jego działalności w przeszłości i ujrzeć chwalebny wynik.

Pytania Biblijne – str. 23 | Treść artykułu

 • W jaki sposób utrzymywał się Apostoł Paweł?
 • Co oznacza oświadczenie, iż ludzie „radować się będą owocami wiedzy dla ich własnego dobra”?

Ciekawostki – str. 24 | Treść artykułu
Euro stało się legalnym środkiem płatniczym Unii Europejskiej

Sztandar Biblijny nr 169Nr: 169 – Marzec 2002 | Pobierz PDF


W Krzyżu Chrystusowym się chlubię – str. 26 | Treść artykułu
Dzięki zasłudze Jezusa Chrystusa, każdemu, kto kiedykolwiek żył będzie dana sposobność uzyskania zbawienia.

„Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie” – str. 29 | Treść artykułu
Opis Księgi Rodzaju przedstawia odpadnięcie człowieka od łaski w grzech. Co było zapowiedzianą karą za grzech? Co szatan sugerował ludziom?

Dwa zbawienia – str. 30 | Treść artykułu
Część 3 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Miłość Boża jest większa niż może to objąć ludzki umysł. Dowiedz się jak Bóg wskazał na więcej niż jeden okres przeznaczony na zbawienie.

Pytania Biblijne – str. 34 | Treść artykułu

 • Wyjaśnienie Jana 5:39.
 • Jakie były wierzenia Żydów na temat zmartwychwstania?
 • Co oznacza „pomiędzy dwoma wieczorami” (2 Mojż. 12:6)?

Ciekawostki – str. 35 | Treść artykułu
Pielgrzymka do Mekki | Spadek ilości ryb w oceanie | Plany klonowania mimo sprzeciwów | Identyfikacja genu schizofrenii | Technologia do wykrywania dysleksji u dzieci

Sztandar Biblijny nr 170Nr: 170 – Kwiecień 2002 | Pobierz PDF


Zachowany mocą Bożą – str. 38 | Treść artykułu
Co to jest tożsamość i jak może być zachowana po śmierci aż do zmartwychwstania? Czy Bóg wie kim jesteśmy? Czy się nami opiekuje?

Zachowanie tożsamości w zmartwychwstaniu – str. 43 | Treść artykułu
Informacje na temat broszury o tym tytule, pióra Johna Edgara

„Powrót naszego Pana” – str. 44 | Treść artykułu
Część 4 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Cel, sposób i czas powrotu naszego Pana jako centralne wydarzenie przyszłości. Co o tym wiemy?

Ciekawostki – str. 47 | Treść artykułu
„Ten zamrożony mamut”  – list odnośnie artykułu Science News pt. „Czy Ziemia jest obrzucona śnieżnymi kulami?”

Pytania Biblijne – str. 47 | Treść artykułu

 • Czy córka Jairusa rzeczywiście umarła (Marek 5:22-43)?
 • Czy werset Obj. 20:10 dowodzi prawdziwości doktryny o wiecznych mękach?

Sztandar Biblijny nr 171Nr: 171 – Maj 2002 | Pobierz PDF


Izrael w wojnie – w pokoju – str. 50 | Treść artykułu
Wydaje się, że Izrael i Palestyna trwają w ciągłym konflikcie wojennym. Dlaczego i co z tego wyniknie?

Wiek Patriarchów – str. 54 | Treść artykułu
Część 5 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Wielcy mężowie i niewiasty Starego Testamentu.

Ciekawostki – str. 57 | Treść artykułu
Skutki exodusu chrześcijan z Palestyny

Pytania Biblijne – str. 57 | Treść artykułu

 • Czy w proroctwach jest jakaś wskazówka mówiąca, jaki będzie rezultat wszystkich kłopotów Izraela?

Sztandar Biblijny nr 172Nr: 172 – Czerwiec 2002 | Pobierz PDF


Wstęp do tego wydania – str. 62 | Treść artykułu
Kilka słów na temat treści tego numeru

Tornada – str. 62 | Treść artykułu
Jak powstają?

Okup za wszystkich – str. 63 | Treść artykułu
Ta najważniejsza z doktryn biblijnych opiera się na przebaczeniu wybranym i nie wybranym i prowadzi do zadania pytania: Dlaczego Bóg dozwala na zło?

Reklama ulotki „Dlaczego kochający Bóg dozwala na klęski?” – str. 66 | Treść artykułu

Spójrz i żyj – str. 67 | Treść artykułu
Część 6 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. W niezwykłym przypadku miedzianego węża odczytujemy piękną lekcję prostej wiary i rzeczywistego wyzwolenia z obecnej boleści.

Nehustan – str. 69 | Treść artykułu
Jakie jest antytypiczne znaczenie miedzianego węża, któremu Izraelici w pewnym momencie zaczęli oddawać cześć?

Pytania Biblijne – str. 70 | Treść artykułu

 • Co znaczą słowa Jana 2:19 „Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach wystawię go”?

Postępuj według tej zasady – str. 71 | Treść artykułu
Jedyna droga do prawdziwego Boga.

Sztandar Biblijny nr 173Nr: 173 – Lipiec 2002 | Pobierz PDF


Przymierze dla życia – str. 74 | Treść artykułu
Reguła przymierza jest przedstawiona przez historię Boskiego postępowania z Jego ludem oraz ludzkością, i jest środkiem przez który Bóg da nam zbawienie.

Przymierze soli – str. 78 | Treść artykułu
Ciekawostka

Bóg przymierzy – str. 79 | Treść artykułu
Część 7 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Pięć podstawowych przymierzy zbadanych w świetle Boskiego Planu.

Pytania Biblijne – str. 83 | Treść artykułu

 • Czy napomnienie 1 Tym. 2:1,2 znaczy, aby modlić się za cywilnymi władzami?

Sztandar Biblijny nr 174Nr: 174 – Sierpień 2002 | Pobierz PDF


Bóg, Chrystus i Duch Święty – str. 86 | Treść artykułu
Natura i pokrewieństwo Boga, Chrystusa i ducha świętego jest źródłem zakłopotania dla wielu chrześcijan. Nasz trzyczęściowy artykuł przedstawia działanie każdego z nich.

Duch Święty w Tysiącleciu – str. 92 | Treść artykułu
Część 8 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Tysiącletnie wylanie ducha świętego jest często niezauważane przez chrześcijańską teologię. Przestudiujemy ten kluczowy aspekt nauki biblijnej.

Pytania Biblijne – str. 96 | Treść artykułu

 • Czy jest różnica między darami ducha i owocami ducha?

Sztandar Biblijny nr 175Nr: 175 – Wrzesień 2002 | Pobierz PDF


Do piekła i z powrotem – str. 98 | Treść artykułu
Czym jest piekło i kto do niego idzie, pozostaje źródłem zamieszania dla wielu chrześcijan. Biblia nie tylko uczy, że jest piekło, lecz że są dwa piekła.

Przyszłe piekło – str. 104 | Treść artykułu
Część 9 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Ten artykuł bada temat drugiego piekła w „wiekach przyszłych”.

Pytania Biblijne – str. 107 | Treść artykułu

 • Jaki rodzaj grzechu popełniony przez kogoś podlegałby karze „wtórej śmierci”?

Sztandar Biblijny nr 176Nr: 176 – Październik 2002 | Pobierz PDF


Restytucja – od zniszczenia do odnowienia – str. 110 | Treść artykułu
Ataki na Nowy Jork, Waszyngton i Pensylwanię były wynikiem zła, które od tysiącleci szerzy się na świecie. Ten „teraźniejszy wiek zły” jest dziełem największego terrorysty – szatana. Zbadamy skutki jego wpływu i pełen nadziei ostateczny rezultat.

The World Trade Center – str. 111 | Treść artykułu
Kilka informacji i danych statystycznych

Jak zrozumieć Biblię – str. 114 | Treść artykułu
Plan Boży systematyczny, logiczny, praktyczny ukryty w Biblii. Właściwy sposób studiowania Biblii, aby ją zrozumieć. Cechy umysłu i serca niezbędne do otrzymania błogosławieństwa wypływającego z zaakceptowanej przez Boga metody badania Biblii.

Sztandar Biblijny nr 177Nr: 177 – Listopad 2002 | Pobierz PDF


Święto zbiorów – str. 122 | Treść artykułu
Temat żniwa powtarza się w Piśmie Świętym. Dla przeszłych pokoleń zbiory były ważnym okresem w ich życiu. W tym artykule przywołujemy lekcje z przeszłości i teraźniejszości oraz oczekujemy na wielkie Żniwo przyszłości.

Plony GM – str. 124 | Treść artykułu
Czy spożywanie żywności GM (GMO) jest bezpieczne?

Żniwa Wieków – str. 128 | Treść artykułu
Część 10 serii artykułów na temat Abakuka 2:2. Ten artykuł przedstawia Żniwa Wieków Żydowskiego, Ewangelii i Tysiąclecia. Zbadamy rezultaty każdego z nich.

Ciekawostki – str. 130 | Treść artykułu
Korzystanie z rozproszonego systemu komputerowego do analizy białek

Pytania Biblijne – str. 131 | Treść artykułu

 • O jakim rodzaju bojaźni mówi 1 Jana 4:18 i w jaki sposób doskonała miłość może ją wyrzucić?

Data Pamiątki w 2003 roku – str. 132 | Treść artykułu
Poniedziałek, 14 kwietnia, po godz. 18.00

Sztandar Biblijny nr 178Nr: 178 – Grudzień 2002 | Pobierz PDF


Małe miasto Betlejem – str. 134 | Treść artykułu
Cud narodzin Jezusa i jego zdumiewające znaczenie tworzą wspaniałą historię, której opowiadanie nigdy się nie zestarzeje.

Betlejem dzisiaj – str. 138 | Treść artykułu
Kilka ciekawostek

Abakuk 2:2 – str. 139 | Treść artykułu
Część 11 naszego cyklu artykułów na temat Abakuka 2:2. Jedynym miejscem, w którym Bóg objawił informacje dotyczące Jego Planu, jest Jego natchnione Słowo. Ważnym jest, aby Plan Boży przedstawiać w sposób systematyczny i uporządkowany.

Pytania Biblijne – str. 142 | Treść artykułu

 • Czy jest możliwe, aby ktoś popierający fałszywe doktryny, miał ducha świętego?
 • Wyjaśnienie Kaz. Sal. 1:18.

Kaznodzieja Salomonowy 1:1-18 – str. 144 | Treść artykułu
Cytat