WSTĘP DO TEGO WYDANIA

    DOZWOLENIE NA ZŁO

    NIEŁATWO JEST określić stopień ucisku, jakim nasz dzisiejszy świat jest dotknięty. Wstrząsające obrazy cierpienia i walki bombardują nas każdego dnia.

    Kłopoty, klęski zło - jakkolwiek je nazwiemy, są w obfitości wokół nas. One nie chcą ustępować. Są to problemy o charakterze narodowym, jak również osobiste. One powstają na polu walki, na salach posiedzeń, na szkolnych boiskach. Uderzają z powietrza i wybuchają na ziemi. We wszystkich swoich formach zło jest destrukcyjne. Ono niszczy pokój narodu, społeczeństwa i pokój serca jednostki. Zło nie odróżnia starszego od młodszego: ono atakuje wiek dziecięcy i okrada z zadowolenia wiek podeszły. Jego korzeniem jest grzech.

    Dozwolenie na zło jest najtrudniejszą do zrozumienia i najtrudniejszą do wytłumaczenia ze wszystkich doktryn biblijnych. Nie rozumiejąc tej doktryny miliony zwracają się w kierunku ateizmu, materializmu i obojętności. Chociaż politycy i dyplomaci poszukują rozwiązań konfliktów narodowych i plemiennych, a ekonomiczni czarodzieje błagają o szczęście dla narodowego wzbogacenia się, codzienne cierpienia trwają i potęgują się.

    W świecie coraz większej bezduszności wobec scen śmierci i zniszczenia, rozkochanym w zewnętrznych oznakach postępu i zdobyczach techniki, proste przypuszczenie, że źródłem wszystkich naszych kłopotów może być stan grzechu i dysharmonii ze Stwórcą, jest traktowane z pogardą.

    Dwa artykuły tego wydania przedstawiają dwa aspekty tego samego tematu: Chrystusowej ofiary za grzech - pierwszy z nich z obiektywnego i ogólnego punktu widzenia - („Okup za wszystkich") oraz mówi jak ta największa ze wszystkich transakcji zaspokaja aktualną potrzebę; drugi, zaczerpnięty z historii Izraela - („Spójrz i żyj"), opisuje grzesznika stojącego przed antidotum na grzech.

SB ’02,62.

Wróć do Archiwum