REKLAMA ULOTKI - DLACZEGO KOCHAJĄCY BÓG DOZWALA NA KLĘSKI?

    „Chociaż żyjemy w czasie, być może, tak samolubnym i kochającym pieniądze, jak żaden ze znanych w historii, to jednak na pomoc cierpiącej ludzkości hojnie wydaje się miliony dolarów. Jakkolwiek wielu z tych, którzy w chwili krytycznego położenia spowodowanego klęską, dowodzą, iż gdzieś w swoich sercach mają czułe miejsce, przy innych okazjach poświęcają swój czas, intelekt i zdolności na sztukę wojenną, wymyślając możliwie najokrutniejsze narzędzia walki (...)"

    Wyjątek z broszury Dlaczego kochający Bóg dozwala na klęski? Odwieczny problem cierpienia i tragedii jest głęboko omówiony w tej dwudziestosiedmio stronicowej bezpłatnej broszurze, dostępnej na życzenie.

SB ’02,66; BS '02,62-66.

Wróć do Archiwum